Nuorelle - kesätyöpaikat ja vinkit työnhakuun

Unga

Unga

För många känns själva jobbet viktigare om det är betydelsefullt för hela samhället. I kommunjobb märker man lätt av detta. T ex omsorgen, fostran och infrastrukturen är branscher där betydelsen märks en hel del.

Varför jobba i kommunen?

En organisation – tusentals arbetsuppgifter

En annan viktig sak i arbetet är möjligheten till personlig utveckling. I kommunen kan man utvecklas inom den egna branschen, eller kanske byta till en helt ny bransch och nya förmansuppgifter utan att helt och hållet byta arbetsgivare. I många fall erbjuds även kompetensutveckling och utbildning.

Ansvarigt ledarskap

Konjunkturfluktuationerna påverkar inte lika mycket kommunsektorns funktioner som samhällets. Kommunerna är ansvariga arbetsgivare och vill även satsa på god arbetsatmosfär.

Yrken

Upphandlingschef
Play

Upphandlingschef

IT-specialist
Play

IT-specialist

Specialklasslärare
Play

Specialklasslärare

Barnträdgårdslärare
Play

Barnträdgårdslärare

Idrottsinstruktör
Play

Idrottsinstruktör

Elevvård director
Play

Elevvård director

Verksamhetskoordinator för rusmedelsförebyggande arbete
Play

Verksamhetskoordinator för rusmedelsförebyggande arbete

Socialarbetare
Play

Socialarbetare

Ingenjör
Play

Ingenjör

Projektingenjör
Play

Projektingenjör

Spårvagnsföraren
Play

Spårvagnsföraren

Ingenjör
Play

Ingenjör

Sairaalafyysikko
Play

Sairaalafyysikko

Röntgenhoitaja
Play

Röntgenhoitaja

Erikoislääkäri
Play

Erikoislääkäri

Sairaanhoitaja
Play

Sairaanhoitaja

Tietoa kuntatyöstä

För våra samarbetskumpaner

Mitt jobb - Kuntarekry.fi ger information åt unga och yrkesverksamma inom ungdomssektorn om arbetsmöjligheterna på kommunsektorn. Här finns intressanta plock från kommunsektorn. Mitt jobb - Kuntarekry.fi –arbetet finansieras av Finlands Kommunförbund, KT Kommunarbetsgivarna, Keva, Kommunfinans och AVAINTA Arbetsgivarna rf. Arbetet förverkligas av Kuntarekry.fi-rekryteringstjänsten.

Onnistuva suomi tehdään lähellä
Mitt jobb
Mitt jobb – Med Kuntarekry.fi eftersträvas
  • sysselsättning åt unga på kommunsektorn
  • ökat intresse för branschens mångsidiga arbetsmöjligheter
  • ungas ansökningar till branschen
  • stöd för att fler kompetenta arbetstagare söker sig till kommunerna i framtiden
Mitt jobb - Kuntarekry.fi påverkar
  • Vi utvecklar för unga en kuntarekry.-fi/mitt jobb-databank som informerar om kommunjobb och olika arbetsrelaterade frågor
  • I sociala medier informerar vi unga om kommunbranschen
  • Vi producerar material och ordnar evenemang för kommunala arbetsgivare, TE-byråernas arbetstagare, studiehandledare och ungdomsarbetare
  • Vi deltar i riksomfattande kampanjer (t ex. Vastuullinen kesäduuni)