Skolgångsbiträden - Vasa stad

Skolgångsbiträden - Vasa stad

Vasa stad söker skolgångsbiträden (7-8 st.) till Haga skola för tiden 9.8.2019-30.5.2020 på både heltid och deltid (timmarna 20 - 38,75).

Obs! Ansökningar som inkommit under tidigare ansökningsomgång 4.-17.6.2019 beaktas vid valet.

När det gäller heltid har man också timmar inom morgon- och eftermiddagsvård. Morgon- och eftermiddagsvården sköts av Folkhälsan.Som skolgångsbiträde kan man alltså vara anställd av Vasa stad för skoltimmarna och av Folkhälsan för timmar på eftis. Skolgångsbiträden är inte anställda under skolornas lovtider.Ring gärnaHaga skolas rektor för mera information.

Behörighetsvillkor är skolgångsbiträdesexamen, eller annan motsvarande.
Språkkunskapskrav är utmärkta kunskaper i svenska.

Vi förutsätter att du har erfarenhet av att jobba med elever som har någon typ av funktionsvariation. Samarbetsförmåga och god förmåga till interaktion är en förutsättning för att kunna stödja eleverna i deras skolvardag. Erfarenhet av att ha jobbat inom skola och daghem räknas som merit.
Vi förutsätter också att du vill lära dej nya saker och att du vill fungera som en del av ett team.

Vi värdesätter Att du har erfarenhet av att jobba i åldersintegrerade grupper med fokus på elevernas individuella lärstigar. Vi värdesätter även kunskaper inom alternativa kommunikationsmetoder och olika terapiformer.

Prövotid fem månader.

Den som valts till uppgiften ska innan arbetet börjar visa upp ett läkarutlåtande (T-intyg) over sitt hälsotillstånd och straffregisterutdrag i enlighet med lag 504/2002.

De som kallats till intervju tar med sig examensbetyg och arbetsintyg i original.

Läs mer

http://www.vasa.fi

Rektor Ann-Christine Loo-Örn tfn. 040 761 3281 eller ann-christine.loo(at)edu.vaasa.fi

Bildningssektor / Haga skola
Adress: Vasa, 65100 Vaasa

Våra yrkesmänniskor inom bildningssektorn finns vid Vasabarnens och –ungdomarnas sida från daghemsgrinden till skolvägens sista vårfest. Tack vare våra experter kan Vasa erbjuda ett stort antal högklassiga kultur- och bibliotekstjänster, motionsglädje och insikter på instituten – för så väl ungdomar som för vuxna.

Mer om arbetsgivaren