Rakennustarkastaja - Forssan kaupunki

Rakennustarkastaja

Forssan kaupungin rakennusvalvonnassa on haettavana rakennustarkastajan vakinainen virka

Forssan kaupunki hoitaa Forssan kaupungin sekä Humppilan, Jokioisten, Tammelan ja Ypäjän kuntien rakennusvalvontaviranomaisen tehtäviä kuntien yhteistyösopimuksen mukaisesti. Rakennusvalvonnassa työskentelee johtava rakennustarkastaja, kaksi rakennustarkastajaa, joista nyt toista haetaan.

Rakennustarkastajan tehtävät sisältävät ensisijaisesti rakentamiseen liittyvien lupahakemusten käsittelyä, katselmusten suorittamista, rakentamiseen liittyvien asioiden neuvontaa ja poikkeamislupien valmistelua sekä muita rakennusvalvonnan tehtäviä.

Kelpoisuusehtona tehtävään on MRA 4.3 §:n mukainen tehtävään soveltuva rakennusalan ammattikorkeakoulututkinto tai aikaisempi opistoasteinen insinöörin koulutus. Lisäksi tulee olla riittävä kokemus rakennussuunnittelun ja rakennustyön suoritukseen liittyvistä tehtävistä. Kokemus julkisessa organisaatiossa katsotaan eduksi.
Työtehtävät edellyttävät oman auton käyttöä.

Valittujen tulee ennen toimen vastaanottamista esittää tehtävän hoidon terveydellisiä edellytyksiä koskevat tiedot.

Forssan kaupunki on savuton työpaikka. Virassa noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa.

Lisätietoja

https://www.forssa.fi/asuminen-ja-ymparisto/tekniset-palvelut/rakennusvalvonta/

Tutustu työnantajaan

Johtava rakennustarkastaja Jukka Laaksonen, jukka.laaksonen@forssa.fi, (03) 4141 5320
Tekninen johtaja Antti Heinilä, antti.heinila@forssa.fi, (03) 4141 5340

Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu
Osoite: Turuntie 18, 30100 Forssa

Forssa on noin 17 000 asukkaan kaupunki Kanta-Hämeessä. Olemme yksi Suomen lapsiystävällisimmistä ja järkivihreimmistä kunnista ja työllistämme kaupungin toiminnoissa noin 800 eri alojen ammattilaista. Sopiva kokomme lisää yhteisöllisyyttä. Arvostamme luovia ja ammattitaitoisia työntekijöitämme, jokainen työntekijä on yhtä tärkeä. Panostamme työhyvinvointiin ja yhteistoimintaan. Tuemme henkilöstömme ammatillista kasvua ja kannustamme täydennyskouluttautumiseen.

Rakennusvalvonta edistää, opastaa ja valvoo laadukkaan rakennuskannan ja viihtyisän ympäristön syntymistä ja säilymistä. Rakennusvalvonta palvelee kaupunkilaisia ja huolehtii yleisen edun huomioon ottamisesta.