Psykologi, Kaakkurin hyvinvointikeskus - Oulun kaupunki

Psykologi, Kaakkurin hyvinvointikeskus

Oulun kaupungin Hyvinvointipalveluissa Kaakkurin hyvinvointikeskuksessa on haettavana PSYKOLOGIN vakituinen tehtävä.

Kaakkurin hyvinvointikeskuksen palveluprosessit on suunniteltu asiakaslähtöisesti elämänkaarinäkökulmasta. Lapsiperheiden palveluihin kuuluvat äitiys- ja lastenneuvolapalvelut, perhepalvelut ja sosiaalipalvelut. Kaakkurin hyvinvointikeskusalueeseen kuuluvat Kaakkurin ja Oulunsalon suuralueet.

Perheneuvonnan psykologi toimii kasvatus- ja perheneuvonnan asiantuntijana sekä tekee tiivistä yhteistyötä muiden lapsiperheiden palveluiden kanssa. Hän selvittää ja arvioi lasten oppimiseen, tunne-elämään ja sosiaalisiin suhteisiin liittyviä ongelmia tarvittaessa psykologisin tutkimuksin ja suunnittelee kuntoutusta. Lisäksi hän tukee vanhempia lasten kasvatusasioissa ja auttaa perheitä löytämään ratkaisuja erilaisissa perhe-elämän ja parisuhteen ristiriita- ja ongelmatilanteissa, kriiseissä ja menetyksissä. Psykologi voi myös auttaa perheitä, lapsia ja nuoria yksilö-, pari-, perhe- ja ryhmäterapeuttisin menetelmin.

Kelpoisuusvaatimuksena on laillistetun psykologin pätevyys. Lisäksi edellytetään kykyä itsenäiseen työskentelyyn. Eduksi luetaan hyvät vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot sekä moniammatillinen työote laajassa palveluverkostossa. Arvostamme myös myönteistä asennetta kehittämiseen. Kokemus lasten ja nuorten psykologisista tutkimuksista sekä ryhmien vetämisestä katsotaan eduksi.

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n edellyttämää rokotussuojaa. Työntekijällä on oltava joko rokotuksen tai sairastetun taudin antama suoja tuhkarokkoa ja vesirokkoa vastaan. Lisäksi edellytetään rokotuksen antama suoja influenssaa vastaan ja imeväisikäisiä hoitavilla hinkuyskää vastaan.

Tehtävään valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) 3 §:n mukainen rikosrekisteriote valinnan suorittaneelle viranhaltijalle.

Tehtävän palkkaus KVTES:n ja työnvaativuuden arvioinnin mukaan alkaen 3717,64 €/kk. Oulun kaupunki käyttää vakinaisissa tehtävissä kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Tehtävää haetaan sähköisesti osoitteessa www.ouka.fi/tyopaikat. Mikäli hakemusta ei ole mahdollista jättää sähköisesti, toimita hakemus osoitteeseen Oulun kaupungin kirjaamo, PL 71, 90015 Oulun kaupunki, käyntiosoite Kansankatu 55 A. Hakemuksessa on mainittava tehtäväkohtainen diaarinumero OUKA/6605/2019. Hakemukset on toimitettava 19.7.2019 klo 15.00 mennessä.

Lisätietoja

https://www.ouka.fi/oulu/sosiaali-ja-terveyspalvelut/kaakkurin-hyvinvointikeskus

Lisätietoja tehtävästä antaa 19.6. saakka palvelupäällikkö Susanna Lähde, p. 040 621 2238 ja ajalla 8.-19.7. palveluesimies Santra Ruonakangas,p. 044 703 4838. Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@ouka.fi.

Oulun kaupunki, Hyvinvointipalvelut, Kaakkurin hyvinvointikeskus
Osoite: Pesätie 11, 90420 Oulu

Valovoimainen Oulu – rohkea, reilu, vastuullinen. Oulu on Skandinavian pohjoinen pääkaupunki, jossa yhdistyvät luova ilmapiiri ja huipputeknologia, yrittäjyys ja taitavat tekijät, modernin merikaupungin omaperäinen kulttuuri ja elävä maaseutu. Oulussa on kunnioitettava koulutustarjonta ja Euroopan nuorin väestö sekä kykyä yhdessä rohkeasti rakentaa osaamisesta kansainvälisiä menestystarinoita. Kaikki tämä sopivan suuressa ja hyvinvoivassa kaupungissa, joka tarjoaa erinomaiset eväät onnelliseen elämään. Oulun kaupunki on noin 11 000 henkilön työpaikka.

Tutustu työnantajaan