Psykologi

Haemme psykologia uuteen, vakituiseen työsuhteeseen perusturvakuntayhtymä Karviaisen lasten terapia- ja psykologipalveluihin.

Työryhmässämme työskentelee 7 psykologia, 4 puheterapeuttia ja 2 toimintaterapeuttia.
Tiimi tekee tiivistä yhteistyötä puheterapeuttien, toimintaterapeuttien sekä oppilashuollon henkilökunnan kanssa.

Työalueeseesi kuuluvat psykologin tehtävät Vihdissä. Työtehtäviisi kuuluvat lapsen oppimisen, kasvun ja kehityksen tukeminen, kehitysarviot, sekä vanhempien neuvonta ja ohjaus. Työ sisältää tutkimuksia, konsultaatiota sekä moniammatillista yhteistyötä.
Työ on monipuolista ja antoisaa, ja se edellyttää kykyä sekä itsenäiseen että tiimityöskentelyyn. Työpaikka sijaitsee Nummelassa ja tarvitset autoa tehtävän hoitamiseksi.
Esimiehen tuki, työnohjaus ja hyvä tiimihenki tukevat sinua työskentelyssäsi.
Luemme eduksesi kokemuksesi työskentelystä lasten ja lapsiperheiden kanssa.


Tehtäväkohtainen palkka on 3470,76 e/kk
Toimessa sovelletaan 6 kk:n koeaikaa. Valitun on esitettävä rikosrekisterilain 6.2.§:n tarkoittama rikosrekisteriote sekä pyydettäessä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan.

Lisätietoja

http://www.karviainen.fi

Tutustu työnantajaan

Johtava terapeutti Kirsi Hatanpää 044-7114076/ kirsi.hatanpaa@karviainen.fi
tai psykologi Tom Dahlqvist 044-7674898/ tom.dahlqvist@karviainen.fi

Perusturvakuntayhtymä Karviainen, Perheiden palvelulinja
Osoite: Ojakkalantie 10, 03100 Nummela

Perusturvakuntayhtymä Karviainen on Karkkilan kaupungin ja Vihdin kunnan muodostama perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen kuntayhtymä Länsi-Uudellamaalla. Kuntayhtymän väestöpohja on noin 37 900 asukasta. Henkilökuntaa kuntayhtymän eri tehtävissä on n. 450 henkilöä. Kuntayhtymän toiminnan järjestäminen perustuu elämänkaarimalliin. Karviainen on jaettu palvelukokonaisuuksiin ikäryhmittäin. Näitä palvelukokonaisuuksia nimitetään palvelulinjoiksi: perheiden, työikäisten ja ikäihmisten palvelujen linja.