Närvårdare - Vörå kommun

Vi söker en närvårdare till hemservice. Ett tidsbestämt arbetsavtal för tiden 2.1.2020 - 29.9.2020 med arbetstiden 100 %.

Hemservice hjälper när man på grund av sjukdom, handikapp eller nedsatt funktionsförmåga behöver hjälp för att klara av att bo hemma. Vi erbjuder vård och omsorg dygnet runt enligt en individuell vård- och serviceplan som vi gör upp tillsammans med klienten. Vi arbetar för att klienten ska tryggat kunna bo hemma så länge som möjligt. Barnfamiljer har rätt att få hemservice om det är nödvändigt för att trygga barnens välfärd.

Behörighetsvillkoren är fastställda enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/94), närvårdar examen. Befattningen förutsätter fr.o.m. 1.3.2018 ett vaccinations- skydd enligt 48 § i lagen om smittsamma sjukdomar.
Den valda ska före tillträdet uppvisa ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd och ett godkänt hygienpass. Befattningen har en 4 månaders prövotid. Vörå kommun är tvåspråkig varför en framgångsrik arbetsinsats förutsätter kunskaper i båda inhemska språken. Du bör också ha tillgång till egen bil.

Ansökningar lämnas in elektroniskt via kuntarekry.fi. Vi ser gärna att du bifogar en CV till din ansökan. Ansökningstiden har förlängts.

Läs mer

http://www.vora.fi/jobb

Mer om arbetsgivaren

Hemvårdsledare Joanna Hermans tfn. 382 1421 (telefontid vardagar kl. 9-10), joanna.hermans@vora.fi

Hemservice
Adress: Vöråvägen 18, 66600 Vöyri