Johtava sosiaalityöntekijä - Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä

Johtava sosiaalityöntekijä

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymässä on haettavana johtavan sosiaalityöntekijän virka perhe- ja psykososiaalisten palvelujen tulosalueella, perhesosiaalityön tulosyksikössä. Toimipaikka sijaitsee Raahessa, työtä tehdään koko seutukunnan alueella (Raahe, Pyhäjoki ja Siikajoki). Lastensuojelun sosiaalityössä työskentelee johtava sosiaalityöntekijä, 9 sosiaalityöntekijää, sosiaaliohjaaja, lastenvalvoja ja kaksi palveluohjaajaa.

Johtavan sosiaalityöntekijän pääasiallinen tehtävä on vastata perhesosiaalityön ja lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden, sosiaaliohjaajan ja palveluohjaajien toimintojen tukemisesta ja asiakasprosessien sujuvuudesta palvelujen ja asiakastyön erikoisasiantuntijuuden roolissa. Johtava sosiaalityöntekijä toteuttaa yksikön asiakasprosessien kehittämistyötä yhdessä henkilöstön kanssa, vastaa tiimityöskentelystä, toimii henkilöstölle tarvittaessa työparina asiakastilanteissa sekä vastaa osaltaan laadukkaan asiakaspalvelun toteuttamisesta. Vuoden 2019 aikana alkaa kouluttautuminen lastensuojelun systeemiseen toimintamalliin, jossa monitoimijaisuus on työskentelyn lähtökohtana ja palvelut viedään lasten ja perheiden luonnolliseen toimintaympäristöön.

Arvostamme valmiuksia monialaiseen yhteistyöhön, aiempaa esimieskokemusta, asiakaslähtöisyyttä ja sen innovatiivista kehittämistä, erinomaisia yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä positiivista asennetta.

Tarjoamme sinulle kehittävän työ- ja toimintaympäristön, jossa on hyvä toteuttaa moniammatillista verkostotyötä asiakkaan eduksi. Työsi tukena on vahva ja ammatillinen pätevä lastensuojelun tiimi. Lisäksi tarjoamme työnohjauksen ja mahdollisuuden osittaiseen etätyöhön. Palkkauksesta voidaan neuvotella.

Kelpoisuusvaatimuksena on laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 817/2015 mukainen pätevyys, ylempi korkeakoulututkinto (YTM tai vastaava) sekä pääaineen laajuiset yliopistolliset opinnot sosiaalityössä sekä Valviran ammattihenkilölaillistus. Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n edellyttämää rokotussuojaa.Henkilötodistus ja alkuperäiset työ- sekä opintotodistukset tulee esittää mahdollisen haastattelun yhteydessä. Ajokortti ja auto työn suorittamiseksi ovat välttämättömiä.

Valitun on ennen työn vastaanottamista toimitettava hyväksyttävä todistus terveydentilastaan sekä rikosrekisterilain mukainen rikosrekisteriote 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksi saamisesta. Noudatamme viran täytössä 6 kuukau-den koeaikaa.

Hakemukset toimitetaan ensisijaisesti sähköisesti Kuntarekryn kautta. Mahdolliset kirjalliset hakemukset toimitetaan: Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä, Kirjaamo, PL 25, 92101 Raahe. Hakemuksia ei palauteta.

Lisätietoja

http://www.ras.fi

Lisätietoja tehtävästä antaa tulosyksikköjohtaja Elisa Roimaa, puh. 040 135 7911 ja perhe- ja psykososiaalisten palvelujen tulosaluejohtaja Antti Tornberg, puh. 040 1357850 (20.6.2019 saakka).
Sähköposti etunimi.sukunimi@ras.fi.

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä, Perhe- ja psykososiaaliset palvelut
Osoite: Rantakatu 4, 92100 Raahe

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä vastaa Raahen kaupungin sekä Pyhäjoen ja Siikajoen kuntien yhteensä 34.000 asukkaan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista lukuun ottamatta varhaiskasvatusta ja ympäristöterveydenhuoltoa.
Kuntayhtymä vastaa myös jäsenkuntien väestön niistä erikoissairaanhoidon palveluista, jotka hankitaan sairaanhoitopiiristä tai muualta alueen ulkopuolelta. Peruserikoissairaanhoidon palveluja myydään myös jäsenkuntien ulkopuolelle.
Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä on savuton työpaikka.

Tutustu työnantajaan