Hälsocentralläkare - Turun kaupunki, Hyvinvointitoimiala

Hälsostationsläkarens arbete på Kyrkovägens hälsostation. Omfattar mottagning av patienter med tidsbeställning och patienter i dagsjouren samt förebyggande hälsovård på rådgivningen eller i skolan enligt det lokala avtalet om listade läkare.

Tidpunkterna då den ordinarie arbetstiden börjar och upphör för den som tillträder tjänsten kan variera och arbetstiderna kan periodiseras i enlighet med kraven på serviceverksamhet.

I det lokala avtalet över listade läkare betalas förutom grundlönen en listandel, mottagningsarvoden och åtgärdsarvoden. För särskild kompetens kan betalas uppgiftstillägg.

Behörighetskrav är legitimerad läkare med rätt att arbeta som allmänläkare.

Vi förutsätter goda muntliga och skriftliga kunskaper i finska.
Dessutom förutsätter vi vaccinationsskydd i enlighet med 48 § lagen om smittsamma sjukdomar.

Avlagd särskild allmänläkarutbildning samt kunskaper i svenska betraktas som merit.

Vi erbjuder dig en trevlig arbetsgemenskap, god introduktion och bra utbildningsmöjligheter samt seniorstöd.

Läs mer

http://www.turku.fi/sv

Mer om arbetsgivaren

överläkare Jutta Peltoniemi tfn 040 595 3682
överläkare inom öppen sjukvård Päivi-Leena Honkinen tfn 044 907 3291
Inlämning av ansökan: Ansökan ska lämnas in elektroniskt via länken Sök anställning. Skriftliga ansökningar ska före utgången av ansökningstiden skickas till: Åbo stads välfärdssektor, registratorskontoret, PB 670, 20101 ÅBO

Åbo stad, Välfärdssektorn, Hälsovårdsservice, Öppenvården inom hälsovårdsservicen, Kyrkovägen
Adress: Kirkkotie 13, 20540 Turku

Välkommen att delta i arbetet med att bygga upp det framtida Åbo.

I Åbo görs historia även idag. Åbo är en trivsam och karismatisk universitetsstad som förnyas och växer kraftigt. Målet för staden är att på ett hållbart sätt främja stadsbornas livskvalitet och stadens näringsliv.

Åbokoncernen är den största arbetsgivaren i regionen med cirka 11 000 anställda som arbetar med uppgifter som kräver mångsidig yrkeskunskap.

Åbo stad är en rökfri arbetsplats.