En tjänst som skolpsykolog - Sjundeå kommun

En tjänst som skolpsykolog

Våra elevvårdstjänster förstärks med en ny skolpsykologtjänst. Kom med och skapa välbefinnande i skolgemenskaperna på vårt område.

Sjundeå kommun utökar elevvårdstjänsterna med en ny skolpsykologtjänst. I arbetsuppgifterna för en skolpsykolog inom förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen ingår stödsamtal med barn och unga gällande skolgången, rådgivning till föräldrar, psykologiska undersökningar och planerande av stödåtgärder samt att vara verksam i mångprofessionella och elevvårdsliga arbetsgrupper och att fungera som konsultativt stöd för personalen. Tjänsten är placerad i Sjundeå (2 dagar), Ingå ( 2 dagar) och Lojo (1 dag).

I Sjundeå satsar man på bildning och välbefinnande. Det totala elevantalet uppgår till ca 700. Vi erbjuder inskolning i arbetsuppgifterna, arbetshandledning och goda möjligheter till fortbildning.

Behörighetsvillkor är legitimerad psykolog. Om det inte finns några behöriga sökanden, tas också studeranden i slutskedet av sina studier i beaktande. Vi förutsätter god samarbetsförmåga och vi uppskattar erfarenhet av skolvärlden samt av arbete med barn och unga.

Skolpsykologens uppgiftsrelaterade lön i Sjundeå kommun är 3 500 €/månad och i anställningsförhållandet iakttas villkoren enligt AKTA. Prövotiden är sex månader. Den valda ska innan mottagandet av tjänsten förevisa ett av företagshälsovården utfärdat intyg över sitt hälsotillstånd samt det straffregisterutdrag som avses i 6 § 2 momentet i straffregisterlagen.

Elevvårdens närmaste förman, tf skolpsykolog Sara Knuuti, tfn 050 386 0821

Siuntion kunta, Sivistysosasto
Osoite: Parkstigen 1, 02580 Siuntio

Sjundeå – Nyckeln till framgång!
Sjundeå är en kommun med ca 6 200 invånare belägen i närheten av metropolområdet på dryga 30 minuters avstånd från Helsingfors. Sjundeå är en naturnära, tvåspråkig och växande kommun som erbjuder sin personal en bra arbetsplats i en inspirerande och sporrande arbetsmiljö. Kommunens personal har en central roll då det gäller att producera högkvalitativa Nyckeltjänster i Sjundeå.

Tutustu työnantajaan