Biträdande avdelningsskötare - Borgå stad

Biträdande avdelningsskötare - Borgå stad

Social- och hälsovårdssektorn i Borgå stad söker en biträdande avdelningsskötare till Näse rehabiliteringscenter, avdelning 3 till ett arbetsavtalsförhållande för viss tid under tiden 19.8.2019-31.5.2020 eller enligt överenskommelse.

De centralaste arbetsuppgifterna är uppgifterna för sjukskötare samt att utveckla verksamheten tillsammans med chefen och övrig personal, och fungera som vikarie för chefen.
Behörighetsvillkor är legitimerad sjukskötare YH eller motsvarande sjukskötare på institutnivå. Erfarenhet av chefsuppgifter räknas som merit. För uppgiften krävs vaccinationsskydd som avses i 48 § i lagen om smittsamma sjukdomar.

Anställningsförhållandets villkor bestäms enligt AKTA. Arbetet är treskiftsarbete och arbetstiden är 38.75h/vecka.

Sökanden bör visa ett godtagbart utlåtande över sitt hälsotillstånd innan prövotiden går ut. Prövotiden är tre månader.

Skicka din ansökan senast 29.7.2019 kl. 9 via länken Sök nu

Läs mer

http://www.borga.fi/halsocentralssjukhuset-1

Ytterligare upplysningar ger avdelningsskötare Päivi Savolainen, tfn 040 515 5401 och biträdande avdelningsskötare Anna Kolsi tfn 040 676 1395

Näse rehabiliteringscenter
Adress: Borgå

Vackra och historiska Borgå är en stad som hela tiden växer och utvecklas. Borgå är också drömmarnas hemstad för över 50 000 invånare.
Levande tvåspråkighet, omfattande serviceutbud och läget som metropolområdets östra centrum gör vår stad till en lockande arbetsplats och bostadsort.
Borgå stad sysselsätter ca 3 500 personer i mångsidiga uppgifter och är den största arbetsgivaren i östra Nyland. Vi satsar på våra anställdas välbefinnande, erbjuder mångsidiga motionsmöjligheter och uppmuntrar våra anställda att utveckla sina egna kunskaper och arbetsuppgifter. Borgå stad är en rökfri arbetsplats.
Sök till oss. Människorna gör staden!

Mer om arbetsgivaren