Avd.sekreterare, avd.sekreterartjänster III, Krs - Vasa sjukvårdsdistrikt

Avd.sekreterare, avd.sekreterartjänster III, Krs - Vasa sjukvårdsdistrikt

Vi söker
en avdelningssekreterare i deltid (50 %) till serviceområdet för sjukvårdens stödfunktioner. Placering till en början i Kristinestad vid avdelningssekreterartjänster III (laboratoriet, röntgen, patientjournalarkivet).

Behörighetskrav: lämplig högskoleexamen eller yrkesexamen på andra stadiet.
Språkkunskapskrav: god förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken.
(Behörighets- och språkkunskapsstadga: www.vasacentralsjukhus.fi - Rekrytering)

Den valda bör före tillträdandet av befattningen inlämna godtagbart läkarutlåtande om hälsotillstånd. Dessutom ska den valda enligt § 48 i lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016) ha ett giltigt vaccinationsskydd.

Prövotid tillämpas.

Läs mer

http://www.vasacentralsjukhus.fi

Serviceförman Jani Kapell
tel. 040 673 7673
Servicechef Tuija Hirvelä
tel. 044 323 4806
fornamn.efternamn@vshp.fi

Vasa sjukvårdsdistrikt
Adress: Sandviksgatan 2-4, 65130 Vaasa

Vid Vasa centralsjukhus erbjuder vi högklassig specialsjukvård på två språk. Vår medicinska verksamhet ligger på en hög nivå och präglas av ett omfattande kvalitets- och patientsäkerhetsarbete. Vi erbjuder våra 2000 medarbetare en god arbetsplats, där kompetensutveckling och trivsel står i fokus. Välkommen till oss!

Mer om arbetsgivaren