Yhdistelmätyöntekijä - Perhon kunta

Yhdistelmätyöntekijä - Perhon kunta

Haemme työyhteisöömme

YHDISTELMÄTYÖNTEKIJÄÄ TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAAN TOIMEEN

Yhdistelmätyöntekijän toimen tämänhetkinen sijoituspaikka on Kokkonevan varhaiskasvatusryhmä, jonka esimiehenä toimii varhaiskasvatusjohtaja. Työ alkaa 1.6.2019 tai sopimuksen mukaan. Tehtävänkuvaan kuuluu tarjota lapselle hänen hyvinvointiaan, kasvuaan ja kehitystään edistävää varhaiskasvatusta. Lisäksi toimeen sisältyy jakelukeittiön ja siivoojan työtehtäviä.

Kelpoisuusehtona on kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai muu vastaava soveltuva tutkinto, joihin sisältyy tai joita on täydennetty riittävän laajoilla lasten hoidon, kasvatuksen ja opetuksen tutkinnonosilla (varhaiskasvatuslaki 540/2018, 28 §, asetus 753/2018 3 § ja 4 §).

Odotamme valittavalta vastuuntuntoa, joustavuutta ja oma-aloitteisuutta. Arvostamme positiivista ja kehittämismyönteistä asennetta, hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä kokemusta varhaiskasvatuksen työtehtävistä.

Valitun tulee ennen toimen vastaanottamista esittää nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetussa laissa (504/2002) tarkoitettu rikosrekisteriote, hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ja hygieniapassi. Tehtävässä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa. Palkka KVTES:n mukainen.

Hakuaika: 29.3.2019 klo 12:00 mennessä. Haastattelut järjestetään viikolla 14.

Hakemukset ensisijaisesti Kuntarekry.fi -järjestelmän kautta tai osoitettuna Perhon Sivistys- ja vapaa-ajanlautakunnalle osoitteella PL 20, 69951 Perho.
Kuoreen merkintä: Yhdistelmätyöntekijän toimi. Hakemuksia ja liitteitä ei palauteta.

Lisätietoja kunnasta www.perho.com.

Perhon kunta on savuton työpaikka ja toteutamme Tuoksuton kunta -periaatetta.

Lisätietoja

http://www.perho.com

Sivistys- ja hallintojohtaja Mervi Pääkkö, p. 040 079 8011 / mervi.paakko@perho.com ja
vs. varhaiskasvatusjohtaja Heidi Salo, p. 040 076 0472 / heidi.salo@perho.com

Perhon kunta
Osoite: Perho

Perho on n. 3.000 asukkaan vireä ja itsenäinen maaseutukunta Keski-Pohjanmaalla.
Kunnan palvelut ovat hyvät ja talous tasapainossa.

Tutustu työnantajaan