Verksamhetsledare till dagsverksamhetscentralen - Paraisten kaupunki

Verksamhetsledare till dagsverksamhetscentralen - Paraisten kaupunki

Vi söker en verksamhetsledare till en ordinarie anställning vid verksamhetscentralen Kikaren efter att den tidsbundna vikariens anställning upphör. Anställningen börjar 1.9.2019 eller enligt överenskommelse.

Vid dagverksamhetscentralen erbjuds rehabiliterande och meningsfull sysselsättning för långtidsarbetslösa och långtidssjuka personer. Vid dagverksamhetscentralen finns grupper för arbetsverksamhet i rehabiliterande syfte och olika grupper för social rehabilitering. Grupperna fungerar enligt principen om låg tröskel.

Dagverksamhetscentralen finns invid centrum av Pargas och har öppet varje vardag.

Verksamheten är riktad till personer i arbetsför ålder och är en del av vuxensocialarbetet. Samarbetet med socialcentralens vuxensocialarbetsteam är tätt. Vid dagverksamhetscentralen finns förutom verksamhetsledaren en socialhandledare.

Verksamhetsledaren är dagverksamhetscentralens ansvarsperson och till arbetsuppgifterna hör bl.a. att bilda och leda grupper, planera och utveckla verksamheten, bedöma kunders funktionsförmåga samt föra individuella samtal.

Vi söker en person som är flexibel, samarbetskunnig och arbetar etiskt. Av den sökande förväntar vi oss god förmåga i växelverkan och att man delar våra värderingar beträffande utveckling- och teamarbete. För att sköta uppgiften krävs god förmåga att känna igen kundens styrkor och att förstärka dem. Erfarenhet av att leda grupper ses som en merit.

Handledaren i dagverksamhetscentralen bör ha examen inom social- eller hälsovården, t.ex. examen som ergoterapeut, socionom (YH) eller motsvarande examen. För att kunna sköta uppgiften förutsätts goda muntliga och skriftliga kunskaper i den ena inhemska språket samt tillfredställande kunskaper i det andra.

Läs mer

http://www.pargas.fi/web/tjanster/bastrygghet_och_familjeservice/socialservice/sv_SE/verksamhetscentralen/

Närmare uppgifter om uppgifterna ges av socialservicechef Heidi Ulriksson, tfn 02 458 5700 eller e-post heidi.ulriksson@pargas.fi.
Ansökan med kopior av studie- och arbetsintyg skickas i första hand via www.kuntarekry.fi, arbetsnyckel 243727. Ansökningar tas även emot till Pargas stad, Social- och hälsovårdsavdelningen/Socialservice, Strandvägen 28, 21600 Pargas eller per e-post till adressen socialcentralen@pargas.fi. Ansökningstiden går ut 26.7.2019 kl. 12.00. Arbetsintervjuerna hålls 29.7.2019.

Pargas stad, Social- och hälsovård
Adress: Elmgrensvägen 11, 21600 Parainen

Pargas stad är en unik skärgårdsstad med ca 15 500 invånare i Skärgårdshavets västra del. Ändå ligger stadens centrum nära de stora städerna, avståndet till Åbo är 23 km, till Helsingfors 173 km och till Tammerfors 180 km. Pargas är en tvåspråkig ort med svenska som majoritetsspråk och omfattar 5 545 km2, varav 80 % är vatten. Pargas stad har flest invånare som bor i skärgården i Finland och är också en stad med flest fritidsboende i Finland (8 000 stugor).
Pargas stad är en av de största arbetsgivarna på Åboland och har en personal bestående av tjänsteinnehavare och arbetstagare som sköter den kommunala serviceproduktionen och den dagliga förvaltningen. Antalet anställda uppgår till ca 1 000.
Information om stadens lediga arbetsplatser finns på stadens webbsidor, Kuntarekry.fi och i lokaltidningarna (Åbo Underrättelser och Turun Sanomat) och dessutom på arbets- och näringslivsministeriets webbsidor, www.mol.fi, och hos arbetskraftsbyrån.

Mer om arbetsgivaren