Vastaava ohjaaja - KTO Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymä

Vastaava ohjaaja - KTO Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymä

Haemme vastaavaa ohjaajaa Kehitysvamma-alan tuki- ja osaamiskeskuksen (KTO) Elämäntaitovalmennuksen yksikköön.
KTO tarjoaa laajasti erilaisia kehitysvamma-alan palveluita. Elämäntaitovalmennuksen asiakkaana on pääosin nuoria, joilla on erilaisia kehitysvamman ja autismin kirjon diagnooseja. Elämäntaitovalmennuksessa toimii kolme ryhmää, joihin asiakkaat sijoittuvat tuen tarpeen perusteella. Työotteemme on vahvasti kuntouttava ja suunnittelemme yksilöllisiä kuntoutuspolkuja asiakkaiden tarpeiden mukaan. Nuoret osallistuvat toimintaan yleensä kaksi vuotta, jonka aikana kehitetään tavoitteellisesti heidän valmiuksiaan itsenäiseen elämään ja opintoihin. Akateemisten taitojen kehittymisen tukemisesta opetuksen keinoin vastaa erityisopettaja. Ohjaajat toimivat sosiaalialan ammattilaisina ja suunnittelevat toimintaan itsenäistymistä tukevia sisältöjä kuten arjen taitoja, vuorovaikutusta, kommunikaatiota jne.

Vastaavan ohjaajaan tehtävänä on vastata Elämäntaitovalmennuksen arjen toteutumisesta. Hän vastaa esimerkiksi työvuorolistojen suunnittelusta ja työntekijöiden jakautumisesta eri ryhmiin, ryhmien välisestä yhteistyöstä sekä toiminnan kehittämisestä ja asiakastyön suunnittelusta yhdessä muiden työntekijöiden kanssa. Etsimme kehittämismyönteistä, hyvät yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot omaavaa, idearikasta ja kiireessä rauhallisena pysyvää henkilöä, jolla on kokemusta kehitysvammaisuudesta ja autismin kirjosta. Arvostamme osaamista vaihtoehtoisista kommunikaatiomenetelmistä, opetustyöstä sekä kykyä löytää luovia ratkaisuja kuntoutuspolkujen löytämiseksi.
Elämäntaitovalmennus on auki arkipäivisin ja työaika on yleistyöaika 38,75h/vko

Kelpoisuusvaatimuksena on laillistettu sosionomi (Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 817/2015) tai vastaava aikaisempi opistoasteinen tutkinto. Arvostamme täydennyskoulutusta kehitysvamma-alaan sekä kehittämiseen ja johtamiseen liittyen.

Haku ensisijaisesti sähköisesti Kuntarekryn kautta. Mahdolliset kirjalliset hakemukset osoitteeseen Myllyojantie 2, 21520 Naskarla. Kuoreen merkintä: "Elämäntaitovalmennus / Työavain 222965"

ma-pe 8-16 Liisa Laaksonen, palveluesimies p. 040 651 5154, liisa.laaksonen@kto-vs.fi

KTO Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymä, Asumis- ja kehittämispalvelut, opetus, työllistymistä ja osallisuutta edistävä toiminta, Osallisuutta edistävä toiminta
Osoite: Littoistenjärventie 308 C, Turku

Tutustu työnantajaan