Varhaiskasvatuksen palveluohjaajan virka - Kokkolan kaupunki

Varhaiskasvatuksen palveluohjaajan virka - Kokkolan kaupunki

Kokkolan kaupungin varhaiskasvatuspalveluissa julistetaan haettavaksi varhaiskasvatuksen palveluohjaajan virka. Virka on uusi. Virkaan kuuluu vaativia asiantuntijatehtäviä varhaiskasvatuksen, tietosuojan ja arkistoinnin osalta, painottuen kuitenkin yksityiseen varhaiskasvatukseen, palveluseteliprosessiin sekä asiakkaiden ohjaukseen ja neuvontaan. Palveluohjaaja toimii varhaiskasvatuksen toimistotiimissä ja tekee toimistotiimin lisäksi tiivistä yhteistyötä varhaiskasvatuksen palvelupäälliköiden sekä - eritysopettajien että yksityisten varhaiskasvatuksen palveluntuottajien kanssa.
Virka edellyttää työntekijältä varhaiskasvatuksen laaja-alaista tuntemusta. Tehtävään halutaan työstään innostunutta varhaiskasvatuksen asiantuntijaa. Arvostamme hyviä vuorovaikutustaitoja, joustavuutta, kykyä itsenäiseen ja tiimityöskentelyyn. Tehtävässä tarvitaan myös hyvät tvt-taidot sekä suomen - ja ruotsin kielen hyvä hallinta.
Viran kelpoisuusvaatimuksena on varhaiskasvatuslain § 26 tai § 26 mukainen tutkinto sekä soveltuva ylempi korkeakoulututkinto (esim. kasvatustieteen maisteri tai muu tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto).

Valitun on ennen vaalin vahvistamista toimitettava työterveyslääkärin lausunto
terveydentilastaan (sis. huumausainetestin) sekä nähtäväksi rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote viimeistään 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaamisesta. Virassa noudatetaan 6 kk:n koeaikaa.

Valintahaastattelu järjestetään mahdollisimman nopeasti hakuajan päätyttyä.

Pyydämme jättämään sähköisen hakemuksen määräaikaan mennessä
www.kuntarekry.fi-sivujen kautta sekä liittämään hakemuksen mukaan kelpoisuutta osoittavat
tutkintotodistukset skannattuina tai toimittamaan niistä kopiot Kokkolan sivistyskeskukseen.
Mikäli hakijalla ei ole mahdollisuutta jättää sähköistä hakemusta, niin kirjalliset hakemukset voi
toimittaa os. Kokkolan kaupunki / kirjaamo, PL 43, 67101 Kokkola.

Lisätietoja antavat: varhaiskasvatustoimenjohtaja Kai Kytölaakso p. 044 7809 356

Kokkolan kaupunki, Sivistystoimi, Varhaiskasvatus
Osoite: Rantakatu 16, 67100 Kokkola

Kasvava ja kehittyvä Kokkola on 47 700 asukkaan monipuolinen, kaksikielinen maakuntakeskus. Kokkola tarjoaa asukkailleen korkeatasoiset asumisolosuhteet, monipuoliset ja laadukkaat peruspalvelut sekä erinomaiset vapaa-ajanviettomahdollisuudet. Kaupungin vahvuuksia ovat laadukas koulutustarjonta sekä monipuolinen tuotantorakenne. Kokkolan kaupungin sivistystoimen palveluksessa on n. 1300 henkilöä. Varhaiskasvatuspalvelut on osa sivistystointa. Kaksikielinen varhaiskasvatuspalvelu on jaettu 5 alueeseen, joissa on perhepäivähoitoa ja yli 20 päiväkotia. Kaupungissa on 22 suomenkielistä ja kahdeksan ruotsinkielistä perusopetuksen koulua.
Sivistystoimen henkilöstölle tarjotaan työuran alussa mentorointia. Sivistystoimen palvelut ovat vetovoimaisia ja tulevaisuuteen suuntautuvia. Ne edistävät hyvinvointia ja rakentavat yhteistä, kestävää
tulevaisuutta.
www.kokkola.fi

Tutustu työnantajaan