Varhaiskasvatuksen opettajan tehtävät (2) - Liperin kunta

Varhaiskasvatuksen opettajan tehtävät (2) - Liperin kunta

Haemme varhaiskasvatuksen opettajia, jotka sitoutuneesti toteuttavat ja kehittävät laadukasta liperiläistä varhaiskasvatusta ja toimivat varhaiskasvattajina lapsen yhtenäisellä oppimispolulla. Liperin varhaiskasvatus on saanut Green Care laatusertifikaatin. Toiminnassa kestäväkehitys ja luontokasvatus ovat keskeisiä ohjaavia tekijöitä. Päiväkodeilla on kasvihuoneita, eläimiä, luontoavusteista toimintaa sekä teknologiaa käytetään hyväksi tutustuttaessa lasten kanssa luontoon ja sen eri ilmiöihin.
Toimintakulttuuriimme kuuluu lasten osallisuus eli yhdessä lasten kanssa suunnitellaan, toteutetaan ja arvioidaan toimintaa.

Odotamme työntekijöiltä tavoitteellista varhaiskasvatussuunnitelman mukaista toimintaa ja kehittävää työotetta. Odotamme, että sinulla on näkemystä ja osaamista lapsen kasvatuksen ja opetuksen toteuttamisesta sekä opettajajohtajuudesta tiimissä.

Tehtävien ensisijainen sijoituspaikka on Taikametsän päiväkoti, joka sijaitsee Ylämyllyllä.
Päiväkodin ryhmät ovat 0-5 -vuotiaiden sisarusryhmiä ja toiminta perustuu pienryhmäpedagogiikkaan sekä kunnan varhaiskasvatussuunnitelman mukaiseen toimintaan.

Kelpoisuusvaatimuksena varhaiskasvatuksen opettajan tehtäviin on kasvatustieteen kandidaatin tutkinto (lastentarhanopettaja) tai soveltuva ammattikorkeakoulututkinto (60 op varhaiskasvatusopintoja) tai aikaisempi vastaava opistotasoinen tutkinto esimerkiksi lastentarhanopettaja tai sosiaalikasvattaja (laki 540/2018).

Tehtävissä noudatetaan 6 kk koeaikaa.

Tehtäviin valittujen on esitettävä Liperin kunnan työterveyshuollon antama lausunto terveydentilastaan sekä rikosrekisteriote 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista.

Toivomme hakemuksia ensisijaisesti sähköisen Kuntarekry-järjestelmän kautta. Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän työavain. Hakemuksia ei palauteta. Myös postitse lähetetyt hakemukset käsitellään sähköisesti Kuntarekry-järjestelmässä. Hakemusten postitusosoite on Liperin kunta, PL 20, 83101 Liperi.

Lisätietoja

http://www.liperi.fi

Hyvinvointivastaava -varhaiskasvatuksen johtaja
Sirkka Helisten
p. 0407660940
tai sähköpostilla etunimi.sukunimi@liperi.fi

Liperin kunta, Hyvinvointipalvelut, Varhaiskasvatus
Osoite: Liperi

Liperi on kolmen taajaman ja 12 450 asukkaan kaunis ja elinvoimainen kunta Joensuun kupeessa Pohjois-Karjalassa. Liperin kunnan palveluksessa on noin 500 eri alojen ammattilaista. Meille jokainen työntekijä on yhtä tärkeä. Panostamme henkilökunnan työhyvinvointiin ja koulutusmahdollisuuksiin tarjoamalla hyvän mahdollisuuden ammatilliseen kehittymiseen. Tule osaavaan joukkoomme, tervetuloa Liperiin!

Tutustu työnantajaan