Varhaiskasvatuksen opettaja, sijaisuus, Kylätalo Palttinan päiväkoti - Espoon kaupunki

Varhaiskasvatuksen opettaja, sijaisuus, Kylätalo Palttinan päiväkoti - Espoon kaupunki

Tehtävän kuvaus: Varhaiskasvatuksen opettajan määräaikainen tehtävä Kylätalo Palttinan päiväkodissa. Päiväkodin yhteydessä toimii myös Palttinan asukaspuisto sekä kerho.Tervetuloa yhteisölliseen Kauklahteen, jossa viihtyisä lähiympäristö sekä päiväkodin oppimisympäristö mahdollistavat monipuolisen varhaiskasvatustoiminnan. Talossamme on käytössä liikuntasali ja erilaisia jakotiloja kuten ateljé ja luontohuone.Päiväkodissamme toimii kuusi ryhmää, ilmapiirimme on kehitysmyönteinen ja yhteisöllinen. Arvostamme kaikkien työntekijöiden osaamista sekä asiantuntemusta ja meille on tärkeää kaikkien vaikuttamisen mahdollisuus. Haluamme vaalia myönteistä oppivaa yhteisöä, jossa kaikilla on hyvä olla. Lapsemme ovat iältään 0-6 vuotiaita. Päiväkodissa työskentelemme lapsen kiinnostuksen kohteista ja tarpeista käsin, jonka lisäksi teemme läheistä yhteistyötä lasten perheiden kanssa. Kylätalo Palttinassa toimii vanhempaintoimikunta.Päiväkotimme pedagogisia painopistealueita ovat kestävä kehitys sekä monipuolinen taidekasvatus. Luonto ja kestävä kehitys näkyvät vahvasti talossamme arjen valintojen ja toiminnan sisällön kautta.Kylätalo Palttinan päiväkoti sijaitsee hyvien juna- ja bussiyhteyksien varrella Espoon Kauklahdessa. Tehtävä alkaa 1.10.2019 tai sopimuksen mukaan.
Kelpoisuusvaatimus: Varhaiskasvatuslain (540/2018) mukainen kelpoisuus.Vähintään kasvatustieteen kandidaatin tutkinto, johon sisältyy lastentarhanopettajan koulutus, tai sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto (varhaiskasvatus).
Rikosrekisteriote: Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.
Tehtävässä edellytetään joustavaa ja rohkeaa työtapaa sekä ennakkoluulotonta asennetta. Odotamme sitoutumista yhteisöllisyyteen. Hyvät vuorovaikutustaidot luovat paitsi hyvän työilmapiirin, myös lapselle turvallisen kasvuympäristön.
Arvostamme lämminhenkistä ja positiivista työotetta, jossa lapset kohdataan yksilöllisesti ja kunnioittavasti. Halua kehittyä varhaiskasvatuksen opettajana ja innokkuutta uuden toimintakulttuurin luomiseen.

Varhaiskasvatusyksikön joht. Kirsi-Marja Heikkinen 0405076862 kirsi-marja.heikkinen@espoo.fi

Kylätalo Palttinan päiväkoti
Osoite: Tegelhagen 4, 02780 Espoo

Tutustu työnantajaan