Varhaiskasvatuksen opettaja, sijaisuus, Jupperin päiväkodin esiopetusryhmä - Espoon kaupunki

Tehtävän kuvaus: Varhaiskasvatuksen opettajan tehtävät esiopetusryhmässä. Ryhmässä työskentelee varhaiskasvatuksen opettaja ja kaksi varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa.Jupperin päiväkodissa on kuusi lapsiryhmää, joista kaksi esiopetusryhmiä. Haemme työyhteisöömme sitoutunutta ja työstään motivoitunutta varhaiskasvatuksen opettajaa esiopetusryhmään vuoden sijaisuuteen. Yhteistyö esiopetusryhmien välillä on luontevaa ja tiivistä. Jupperin päiväkoti sijaitsee Laaksolahdessa rauhallisella pientaloalueella. Luonnon läheisyys antaa hyvät mahdollisuudet lähiluonnossa retkeilyyn ja luonnon tutkimiseen. Toiminnassa panostamme lapsen hyvinvoinnin edistämiseen ja hyvään yhteistyöhön vanhempien kanssa. Turvallisessa ja kannustavassa ilmapiirissä tuemme lapsen kokonaisvaltaista kasvua ja oppimisen edellytyksiä. Toisten auttaminen ja kunnioittava vuorovaikutus luovat paitsi hyvän ilmapiirin myös lapselle turvallisen ja hyvinvointia edistävän kasvuympäristön. Haluamme tarjota lapselle esiopetuspäivän aikana positiivisia onnistumisen kokemuksia ja myönteisiä elämyksiä. Oppimistilanteiden lähtökohtana on aktiivinen ja innostunut lapsi. Arvostamme leikkiä ja tutkimista lapsen luontaisena tapana oppia. Helmikuun alussa päiväkodillemme valmistui uudet tilat, jotka mahdollistavat monipuolisen toiminnan suunnitellun ja toteuttamisen pienryhmätiloineen. Suuri monitoimitila tarjoaa erinomaiset tilat liikkumiselle, pelaamiselle ja leikeille. Erillinen ateljeetila antaa mahdollisuudet monipuoliselle taidekasvatukselle. Toivotamme sinut lämpimästi tervetulleeksi työstään motivoituneeseen työyhteisöömme. Jos haluat lisätietoja työpaikasta heinäkuussa minut tavoittaa parhaiten numerosta 040 5157624.
Kelpoisuusvaatimus: Varhaiskasvatuslain (540/2018) mukainen kelpoisuus.Vähintään kasvatustieteen kandidaatin tutkinto, johon sisältyy lastentarhanopettajan koulutus, tai sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto (varhaiskasvatus).
Rikosrekisteriote: Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.
Tehtävässä edellytetään hyviä tiimi- ja vuorovaikutustaitoja. Sitoutuneisuutta ja halua kehittää työtä yhdessä tiimin ja työyhteisön kanssa.
Arvostamme iloista ja positiivista asennetta työhön.

Varhaiskasvatusyksikön johtaja Pia Torvikoski 046 877 1316 etunimi.sukunimi@espoo.fi 040 515 7624

Jupperin päiväkoti
Osoite: Kuusinevantie 16, 02620 Espoo

Espoon suomenkielinen varhaiskasvatus koostuu kunnallisista päiväkodeista, perhepäivähoidosta ja avoimista varhaiskasvatuspalveluista. Espoon suomenkielinen varhaiskasvatus haluaa olla kuntalaisten korkealle arvostama ja luotettava varhaiskasvatuksen asiantuntija. Toimintamme perustuu lasten ja perheiden tarpeisiin sekä uusimpaan tutkimustietoon. Tavoitteenamme on tarjota jokaiselle varhaiskasvatuksessa olevalle lapselle hänen kehitystään vastaavaa toimintaa yhdessä kavereiden kanssa ammattitaitoisen henkilökunnan ohjauksessa. Espoon kaupunki on savuton työpaikka.

Tutustu työnantajaan