Varhaiskasvatuksen opettaja, osa-aikainen, Hösmärinpuiston päiväkoti - Espoon kaupunki

Varhaiskasvatuksen opettaja, osa-aikainen, Hösmärinpuiston päiväkoti - Espoon kaupunki

Tehtävän kuvaus: Hösmärinpuistossa luodaan ja kehitetään kodin rinnalle oppimis- ja kasvuympäristö, joka tukee käytännön arkielämän taitojen ja valmiuksien kehittymistä, myönteistä suhtautumista toisiin ihmisiin ja kulttuureihin sekä arvostamaan omaa ja toisten työtä ja hyviä tapoja.Kasvuympäristö on rakennettu niin, että siinä huomioidaan lapselle ominaiset tavat toimia ja vahvuudet. Haemme Varhaiskasvatuksen opettajaa liittyvän esiopetuksen iltapäivään.Työaika on 25 h/vko asettuen 12.00 ja 17.10 välille.
Kelpoisuusvaatimus: Varhaiskasvatuslain (540/2018) mukainen kelpoisuus.Vähintään kasvatustieteen kandidaatin tutkinto, johon sisältyy lastentarhanopettajan koulutus, tai sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto (varhaiskasvatus).
Rikosrekisteriote: Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.
Tehtävässä edellytetään hyviä vuorovaikutus- ja tiimityöntaitoja.
Arvostamme positiivista asennetta ja kykyä lapsilähtöisen toimintatapaan.

Varhaiskasvatusyksikön joht. Mari Mikonaho-Ratia 050 4289 317

Hösmärinpuiston päiväkoti
Osoite: Hösmärinahde 5, Espoo

Espoon suomenkielinen varhaiskasvatus koostuu kunnallisista päiväkodeista, perhepäivähoidosta ja avoimista varhaiskasvatuspalveluista. Espoon suomenkielinen varhaiskasvatus haluaa olla kuntalaisten korkealle arvostama ja luotettava varhaiskasvatuksen asiantuntija. Toimintamme perustuu lasten ja perheiden tarpeisiin sekä uusimpaan tutkimustietoon. Tavoitteenamme on tarjota jokaiselle varhaiskasvatuksessa olevalle lapselle hänen kehitystään vastaavaa toimintaa yhdessä kavereiden kanssa ammattitaitoisen henkilökunnan ohjauksessa. Espoon kaupunki on savuton työpaikka.

Tutustu työnantajaan