Varhaiskasvatuksen opettaja, Kuutamon varhaiskasvatusyksikkö - Espoon kaupunki

Tehtävän kuvaus: Hei sinä sensitiivinen lastentarhanopettaja!Päiväkotimme on vuorohoitoa tarjoava yksikkö, joka on auki ma-su klo 5.30-22 perheiden hoidon tarpeiden mukaan. Lastentarhanopettajien työajat ajoittuvat kuitenkin pääasiassa päivävuoroihin.Hakemamme lastentarhanopettajan tehtävänä on toteuttaa vasu-pohjaista varhaiskasvatusta yhdessä ryhmän ja päiväkodin muun henkilökunnan kanssa. Päiväkodissamme saat hienoa kokemusta vuorohoitoyksikön vaihtuvista tilanteista ja mahdollisuuden työskennellä ajoittain tavallista pienemmänkin lapsiryhmän kanssa. Päiväkotimme toimintaperiaatteisiin kuuluu arvostava kohtaaminen, toiminnan ilo ja osallistuva lapsi.Huomioimme haussamme myös opintojensa loppusuoralla olevat hakijat; tärkeää on halu kehittyä työssä sekä kyky olla aidosti läsnä ja myönteisessä vuorovaikutuksessa lasten kanssa. Työssä voi aloittaa yhdessä sovittuna ajankohtana.Olet lämpimästi tervetullut osaksi työyhteisöämme!
Kelpoisuusvaatimus: Varhaiskasvatuslain (540/2018) mukainen kelpoisuus.Vähintään kasvatustieteen kandidaatin tutkinto, johon sisältyy lastentarhanopettajan koulutus, tai sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto (varhaiskasvatus).Haussa huomioidaan myös juuri valmistuvat varhaiskasvatuksen opettajat.
Rikosrekisteriote: Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.
Tehtävässä edellytetään hyviä tiimityö- ja vuorovaikutus taitoja. Positiivista ja sensitiivistä työotetta sekä taitoa ja halua toimia aktiivisena työyhteisön jäsenenä.
Arvostamme kykyä olla lapsille rauhallinen, läsnä oleva ja turvallinen aikuinen vuorohoidon vaihtuvissa arjen tilanteissa. Intoa heittäytyä lasten kanssa yhdessä tekemiseen ja oppimiseen.

Varhaiskasvatusyksikön johtaja Helena Viitala 046 877 1552 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Kuutamon varhaiskasvatusyksikkö
Osoite: Täysikuu 5, Espoo

Espoon suomenkielinen varhaiskasvatus koostuu kunnallisista päiväkodeista, perhepäivähoidosta ja avoimista varhaiskasvatuspalveluista. Espoon suomenkielinen varhaiskasvatus haluaa olla kuntalaisten korkealle arvostama ja luotettava varhaiskasvatuksen asiantuntija. Toimintamme perustuu lasten ja perheiden tarpeisiin sekä uusimpaan tutkimustietoon. Tavoitteenamme on tarjota jokaiselle varhaiskasvatuksessa olevalle lapselle hänen kehitystään vastaavaa toimintaa yhdessä kavereiden kanssa ammattitaitoisen henkilökunnan ohjauksessa. Espoon kaupunki on savuton työpaikka.

Tutustu työnantajaan