Varhaiskasvatuksen opettaja, Kuninkaisten päiväkoti - Espoon kaupunki

Tehtävän kuvaus: Tervetuloa varhaiskasvatuksen opettajaksi Kuninkaisten päiväkotiin! Tehtävä alkaa Peikkosten ryhmästä, jossa lapset ovat iältään tällä hetkellä 3-5 -vuotiaita. Kasvattaja tiimiin kuuluu toinen vo sekä varhaiskasvatuksen lastenhoitaja.Kuninkaisten päiväkotiyksikköön kuuluu neljä päiväkotiryhmää sekä kaksi ryhmistä, joista toinen toimii samassa osoitteessa.Päiväkotimme vieressä on pallokenttä (nyt luistelukenttä) sekä metsä, joita ryhmämme paljon käyttävät. Toimimme erilaisissa pienryhmissä ja niitä varten onkin sali käytössä sekä muitakin jakotiloja.Sijaitsemme hyvien liikenneyhteyksien lähellä, Kilon Kuninkaisten pientaloalueella.Työsuhteen aloittamisajankohdasta voimme neuvotella.
Kelpoisuusvaatimus: Varhaiskasvatuslain (540/2018) mukainen kelpoisuus.Vähintään kasvatustieteen kandidaatin tutkinto, johon sisältyy lastentarhanopettajan koulutus, tai sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto (varhaiskasvatus).Haussa huomioidaan myös juuri valmistuvat varhaiskasvatuksen opettajat.
Rikosrekisteriote: Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.
Tehtävässä edellytetään hyviä tiimityö- sekä vuorovaikutustaitoja sekä positiivista asennetta.
Arvostamme varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin perehtyneisyyttä, kokemusta lapsiryhmätyöstä sekä lämpöistä, sensitiivistä lapsiin suhtautumista.

Päiväkodin johtaja Maria Saresvuo 050 325 2312 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Kuninkaisten päiväkoti
Osoite: Kuninkaistenportti 20, Espoo

Espoon suomenkielinen varhaiskasvatus koostuu kunnallisista päiväkodeista, perhepäivähoidosta ja avoimista varhaiskasvatuspalveluista. Espoon suomenkielinen varhaiskasvatus haluaa olla kuntalaisten korkealle arvostama ja luotettava varhaiskasvatuksen asiantuntija. Toimintamme perustuu lasten ja perheiden tarpeisiin sekä uusimpaan tutkimustietoon. Tavoitteenamme on tarjota jokaiselle varhaiskasvatuksessa olevalle lapselle hänen kehitystään vastaavaa toimintaa yhdessä kavereiden kanssa ammattitaitoisen henkilökunnan ohjauksessa. Espoon kaupunki on savuton työpaikka.

Tutustu työnantajaan