Varhaiskasvatuksen opettaja - Lahden kaupunki

Varhaiskasvatuksen opettaja - Lahden kaupunki

Tule VARHAISKASVATUKSEN OPETTAJAN sijaiseksi ajalle 2.1.2020 - 4.10.2020 Palokunnantien päiväkotiin. Toimintamme pohjautuu Lahden kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmaan. Toimintakulttuurissamme näkyy leikin, oivalluksen ja oppimisen ilo.

Kelpoisuusvaatimuksena on varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuus. Arvostamme vahvaa pedagogista ja ammatillista osaamista, tiimityö- ja vuorovaikutustaitoja sekä sitoutumista, joustavuutta ja innostusta työtä kohtaan. Arvostamme myös aikaisempaa kokemusta varhaiskasvatuksen opettajan työstä.

Päiväkotimme on avoinna klo 6-18 välillä.

Merkitse hakemukseesi kelpoisuutesi ja liitä kopiot kelpoisuuden osoittavista tutkintotodistuksista sähköisen hakemuksesi liitteeksi. Alkuperäiset todistukset katsotaan mahdollisessa haastattelussa. Tehtävään valittavan on esitettävä Lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote ennen tehtävän vastaanottamista. Koeaika on neljä kuukautta.

Hakemukset Kuntarekry.fi -järjestelmän kautta viimeistään 26.11.2019 klo 15.00.

Varhaiskasvatus kuuluu sivistyksen palvelualueelle, joka vastaa opetus-, kasvatus-, liikunta ja kulttuuripalveluiden järjestämisestä ja koko palvelualueen kehittämisestä. Sivistyksen palvelualue on uudistuva, osaamista arvostava ja aktiivinen yhteistyökumppani.

Lisätietoja

https://www.lahti.fi/palvelut/varhaiskasvatus/paivakodit/palokunnantien-päivä
http://www.lahti.fi/palvelut/tyo-ja-yrittaminen/lahti-tyonantajana

Tutustu työnantajaan

Päiväkodin johtaja Marjo Helviö-Salovaara puh. 050 398 5790 / marjo.helvio-salovaara@lahti.fi

Lahden kaupunki, Palokunnantien päiväkoti
Osoite: Palokunnantie 3, 15800 Lahti

Lahti on sinun kaupunkisi – ja uusi työpaikkasi?

Henkilöstömme mukaan meillä saa tehdä merkityksellistä, sopivasti haastavaa työtä, johon voi itse vaikuttaa. Asiantuntijamme arvostavat myös työpaikan varmuutta, monipuolisia työtehtäviä sekä hyviä mahdollisuuksia kehittyä ja edetä uralla kaupungin sisällä. Meillä suhtaudutaan positiivisesti työelämän joustoihin, etätyöhön sekä työn ja perheen tasapainossa pitämiseen. Tunnemme työmme tavoitteet ja koemme onnistumisen iloa yhdessä.

Lahti ylitti juuri 120 000 asukkaan rajan ja hakee vahvaa kasvua uutena yliopistokaupunkina. Lahti on Euroopan ympäristöpääkaupunki vuonna 2021 ja tarjoaa kansainvälisesti kiinnostavan toimintaympäristön ja ratkaisuja tulevaisuuden haasteisiin. Lahdessa kaupunkielämä on aktiivista, arki sujuvaa ja monipuolinen asuinympäristö on viihtyisä. Asukkaat arvostavat kaupungin kotoisuutta ja liikkumisen helppoutta ja matkailijat ihastuvat luonnonläheiseen kaupunkikuvaan ja tapahtumatarjontaan.

Tervetuloa Lahden kaupungille 3400 ammattilaisen joukkoon huolehtimaan kaupunkilaisten sujuvasta arjesta!