Varhaiskasvatuksen opettaja - Lahden kaupunki

Varhaiskasvatuksen opettaja - Lahden kaupunki

Tule VARHAISKASVATUKSEN OPETTAJAN vuorotteluvapaan sijaiseksi Leikkituvan päiväkotiin ajalle 1.8.2019 - 27.1.2020. Tehtävä sijoittuu 3-5 vuotiaiden lasten ryhmään.

Päiväkotimme sijaitsee Ahtialan kaupunginosassa hyvien liikenneyhteyksien varrella. Meillä toimii viisi ryhmää ja hoitopaikkoja on yhteensä 90.

Kelpoisuusvaatimuksena on varhaiskasvattajan opettajan pätevyys. Eduksi luetaan työkokemus ja hyvät vuorovaikutustaidot. Huomioimme myös kelpoisten varhaiskasvatuksen hoitajien hakemukset pätevien hakijoiden puuttuessa.

Valitun sijaisen tulee täyttää TE-toimiston kriteerit vuorotteluvapaan sijaiselle. Tehtävään voidaan valita henkilö, joka:
- ollut työttömänä työnhakijana TE-toimistossa vähintään 90 kalenteripäivää sijaisuutta edeltäneiden 14 kuukauden aikana tai
- alle 30-vuotias, jonka ammatti- tai korkeakoulututkinnosta on kulunut alle vuosi tai
- vuorotteluvapaasijaisuuden alkaessa alle 25-vuotias tai yli 55-vuotias.

Merkitse hakemukseesi kelpoisuutesi ja liitä kopiot kelpoisuuden osoittavista tutkintotodistuksista sähköiseen hakemukseesi liitteeksi. Alkuperäiset todistukset katsotaan mahdollisessa haastattelussa. Tehtävään valittavan on esitettävä Lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote ennen tehtävän vastaanottamista. Koeaika on 2 kuukautta.

Hakemukset Kuntarekry.fi -järjestelmän kautta viimeistään 26.7.2019 klo 15.00.

Tehtävä on uudelleen haettavana ja jo aiemmin hakeneiden hakemukset otetaan huomioon.

Lisätietoja

https://www.lahti.fi/palvelut/varhaiskasvatus/paivakodit/leikkituvan-päiväkoti
http://www.lahti.fi/palvelut/tyo-ja-yrittaminen/lahti-tyonantajana

Päiväkodin johtaja Paavali Pipatti
puh. 050 398 7829 ajalla 25.6. - 28.6.2019
paavali.pipatti@lahti.fi ajalla 25.6. - 26.7.2019

Lahden kaupunki, Leikkituvan päiväkoti
Osoite: Kukonaronkatu 19, 15320 Lahti

Lahti on sinun kaupunkisi – ja uusi työpaikkasi?
Henkilöstömme mukaan meillä saa tehdä merkityksellistä, sopivasti haastavaa työtä, johon voi itse vaikuttaa. Asiantuntijamme arvostavat myös työpaikan varmuutta, monipuolisia työtehtäviä sekä hyviä mahdollisuuksia kehittyä ja edetä uralla kaupungin sisällä. Meillä suhtaudutaan positiivisesti työelämän joustoihin, etätyöhön sekä työn ja perheen tasapainossa pitämiseen. Tunnemme työmme tavoitteet ja koemme onnistumisen iloa yhdessä.
Lahti ylitti juuri 120 000 asukkaan rajan ja hakee vahvaa kasvua uutena yliopistokaupunkina. Suomen johtavana ympäristökaupunkina Lahti tarjoaa kansainvälisesti kiinnostavan toimintaympäristön ja ratkaisuja tulevaisuuden haasteisiin. Lahdessa kaupunkielämä on aktiivista, arki sujuvaa ja monipuolinen asuinympäristö on viihtyisä. Asukkaat arvostavat kaupungin kotoisuutta ja liikkumisen helppoutta ja matkailijat ihastuvat luonnonläheiseen kaupunkikuvaan ja tapahtumatarjontaan.
Tervetuloa Lahden kaupungille 3400 ammattilaisen joukkoon huolehtimaan kaupunkilaisten sujuvasta arjesta!

Tutustu työnantajaan