Varhaiskasvatuksen opettaja - Kuopion kaupunki

Varhaiskasvatuksen opettaja - Kuopion kaupunki

Kuopion kaupungin kasvun ja oppimisen palvelualueella, varhaiskasvatuspalveluissa on haettavana varhaiskasvatuksen opettajan toistaiseksi voimassa oleva tehtävä Sinisepon päiväkotiin Nilsiään.

Tehtävänkuvaus: varhaiskasvatuksen opettajan tehtävät.

Kelpoisuusehdot: Varhaiskasvatuslain 240/2018 26 §:n mukainen vähintään kasvatustieteen kandidaatin tutkinto, johon sisältyy varhaiskasvatuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot, joista voidaan säätää tarkemmin valtioneuvoston asetuksella, tai jota on täydennetty mainituilla opinnoilla. Lisäksi kelpoisuusehdot täyttävät varhaiskasvatuslain 540/2018 henkilöstöä koskevan siirtymäsäännöksen mukaiset hakijat. Esiopetuskelpoisuus eduksi.

Työaika: 38,75 t/vko

Palkka: 2469,64 €/kk

Tehtävään valitun on toimitettava rikosrekisteriote lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen, toimitettava 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista sekä hyväksyttävä lääkärintodistus.

Tehtävä täytössä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Lisätietoja

https://peda.net/kuopio/varhaiskasvatus/paivakodit/siniseppo

Lisätietoja antaa päiväkodinjohtaja Kirsi Holopainen 044 748 2560, kirsi.holopainen@kuopio.fi

Kuopion kaupunki, Varhaiskasvatuspalvelut
Osoite: Kuopio

www.kuopio.fi

Tutustu työnantajaan