Varhaiskasvatuksen opettaja - Auran kunta

Varhaiskasvatuksen opettaja - Auran kunta

Varhaiskasvatuksen opettaja työskentelee lapsiryhmässä yhdessä toisen varhaiskasvatuksen opettajan ja varhaiskasvatuksen lastenhoitajan kanssa. Ryhmässä voi myös olla muuta henkilöstöä kuten avustaja.
Varhaiskasvatuksen opettaja vastaa ryhmän lasten opetuksesta, kasvatuksesta ja hoidosta. Toiminnassamme panostamme monipuoliseen ja osallistavaan varhaiskasvatukseen, jossa leikillä on tärkeä rooli. Luomme lapsille turvallisen ja kannustavan ilmapiirin, jossa on hyvä tutkia ja oppia uusia asioita yhdessä muiden lapsiryhmän lasten ja aikuisten kanssa. Haemme työyhteisöömme varhaiskasvatuksen ja lasten sekä huoltajien osallisuuden kehittämisestä kiinnostuneita varhaiskasvatuksen opettajia.
Kelpoisuusvaatimus: Varhaiskasvatuslain (540/2018) mukainen kelpoisuus tai siirtymäsäännöksen (75§) mukaisesti: kasvatustieteen kandidaatti sisältäen lastentarhanopettajan koulutuksen, soveltuva ammattikorkeakoulututkinto tai aikaisempi vastaava opistotasoinen turkinto (laki 272/2005 ja asetus 608/2002) Ainakin yhdellä valittavista varhaiskasvatuksen opettajista tulee olla kelpoisuus vastata esiopetuksesta.
Ennen valinnan vahvistamista valitun on esitettävä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote.
Valitun on myös esitettävä hyväksyttävä lausunto terveydentilastaan ennen koeajan päättymistä. Toimissa noudatetaan neljän kuukauden mittaista koeaikaa.

Hakemuksia otetaan vastaan 5.4.2019 klo 12:00 saakka.
Tervetuloa meille!

Lisätietoja

http://www.aura.fi/varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuspäällikkö Anita Peltonen, 0405569817, anita.peltonen@aura.fi (25.3.2019 alkaen)

Auran kunta, Sivistystoimi, Varhaiskasvatus
Osoite: Aura

Aura on n. 4000 asukkaan vireä kunta 30 km päässä Turusta. Aurassa on kaksi kunnallista päiväkotiyksikköä, joista toisessa on pidennetty aukioloaika ja toisessa keskitetty esiopetus täydentävine varhaiskasvatuksineen.
Auran kunta on savuton työnantaja.

Tutustu työnantajaan