Varhaiskasvatuksen opettaja (2 kpl) - Lahden kaupunki

Varhaiskasvatuksen opettaja (2 kpl) - Lahden kaupunki

Etsimme kahta VARHAISKASVATUKSEN OPETTAJAA Liipolan päiväkotiin ajalle 26.8.2019 - 30.6.2020. Liipolan päiväkoti on kansainvälinen, monikulttuurinen päiväkoti. Monitoimitalo erilaisine tiloineen tarjoaa mahdollisuudet toteuttaa varhaiskasvatusta ja esiopetusta yhdessä muiden toimijoiden kanssa.

Varhaiskasvatuksen opettajan työtehtäviin kuuluu pedagogisen vastuun ottaminen lapsiryhmän toiminnan suunnittelusta, kehittämisestä ja arvioinnista Lahden varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesti. Odotamme sinulta joustavaa ja positiivista asennetta, kehittävää työotetta sekä rakentavaa osaamista tiimityöhön liittyen.

Varhaiskasvatuksen toimintakulttuurissa näkyy leikin, oivalluksen ja oppimisen ilo sekä hyvät vuorovaikutustaidot. Varhaiskasvatusta toteutetaan yhdessä huoltajien kanssa.

Kelpoisuusvaatimuksena on varhaiskasvatuslaissa määritellyt kelpoisuusehdot. Arvostamme aiempaa kokemusta varhaiskasvatustyöstä. Tehtävän hoitaminen edellyttää hyviä vuorovaikutustaitoja.

Merkitse hakemukseesi kelpoisuutesi ja liitä kopiot kelpoisuuden osoittavista tutkintotodistuksista sähköiseen hakemukseesi liitteeksi. Alkuperäiset todistukset katsotaan mahdollisessa haastattelussa. Tehtävään valittavan on esitettävä Lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote ennen tehtävän vastaanottamista.

Hakemukset Kuntarekry.fi -järjestelmän kautta viimeistään 21.8.2019 klo 15.00.

Varhaiskasvatus kuuluu sivistyksen palvelualueelle, joka vastaa opetus-, kasvatus-, liikunta ja kulttuuripalveluiden järjestämisestä ja koko palvelualueen kehittämisestä. Sivistyksen palvelualue on uudistuva, osaamista arvostava ja aktiivinen yhteistyökumppani.

Lisätietoja

https://www.lahti.fi/palvelut/varhaiskasvatus/paivakodit/liipolan-päiväkoti
http://www.lahti.fi/palvelut/tyo-ja-yrittaminen/lahti-tyonantajana

Päiväkodinjohtaja Marianne Isola
puh. 050 398 7618
marianne.isola@lahti.fi

Lahden kaupunki, Varhaiskasvatuspalvelut, Liipolan päiväkoti
Osoite: Ostoskatu 3, 15500 Lahti

Lahti on sinun kaupunkisi – ja uusi työpaikkasi?
Henkilöstömme mukaan meillä saa tehdä merkityksellistä, sopivasti haastavaa työtä, johon voi itse vaikuttaa. Asiantuntijamme arvostavat myös työpaikan varmuutta, monipuolisia työtehtäviä sekä hyviä mahdollisuuksia kehittyä ja edetä uralla kaupungin sisällä. Meillä suhtaudutaan positiivisesti työelämän joustoihin, etätyöhön sekä työn ja perheen tasapainossa pitämiseen. Tunnemme työmme tavoitteet ja koemme onnistumisen iloa yhdessä.
Lahti ylitti juuri 120 000 asukkaan rajan ja hakee vahvaa kasvua uutena yliopistokaupunkina. Lahti on Euroopan ympäristöpääkaupunki vuonna 2021 ja tarjoaa kansainvälisesti kiinnostavan toimintaympäristön ja ratkaisuja tulevaisuuden haasteisiin. Lahdessa kaupunkielämä on aktiivista, arki sujuvaa ja monipuolinen asuinympäristö on viihtyisä. Asukkaat arvostavat kaupungin kotoisuutta ja liikkumisen helppoutta ja matkailijat ihastuvat luonnonläheiseen kaupunkikuvaan ja tapahtumatarjontaan.
Tervetuloa Lahden kaupungille 3400 ammattilaisen joukkoon huolehtimaan kaupunkilaisten sujuvasta arjesta!

Tutustu työnantajaan