Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja, Jupperin päiväkoti, varahenkilö - Espoon kaupunki

Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja, Jupperin päiväkoti, varahenkilö - Espoon kaupunki

Tehtävän kuvaus: Varhaiskasvatuksen lastenhoitajan varahenkilön tehtävät Jupperin ja Hirsikallion päiväkodeissa. Haussa vakituisen lastenhoitajan varahenkilön toimi. Varahenkilön kotipesinä toimii Jupperin ja Hirsikallion päiväkodit. Työkenttänä tarvittaessa omien yksiköiden lisäksi koko Viherlähteen pienalue. Varahenkilön tehtävänä on olla osa varhaiskasvatuksen henkilöstöä ja sijaintaa niissä tilanteissa, joissa ryhmien omaa henkilöstöä on poissa. Varahenkilölle maksetaan 41,21 €/kk erillistä lisää tehtävän luonteen vuoksi. Arvostamme lämminhenkistä ja positiivista työotetta, jossa lapset kohdataan yksilöllisesti ja kunnioittavasti. Työskentelemme lasten mielenkiinnon kohteista ja tarpeista käsin. Yhteistyö vanhempien kanssa on avointa ja arvostavaa. Yksiköissäsi on lämminhenkinen ja toiset huomioiva ilmapiiri, jossa arvostetaan jokaisen työntekijän osaamista ja asiantuntemusta. Tervetuloa mukaan joukkomme!
Kelpoisuusvaatimus: Varhaiskasvatuslain (540/2018) mukainen kelpoisuusTehtävään soveltuva kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai muu vastaava tutkinto, esim. lastenhoitaja, päivähoitaja ja lähihoitaja (lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen koulutusohjelma).
Rikosrekisteriote: Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.
Tehtävässä edellytetään joustavuutta ja hyviä vuorovaikutustaitoja.
Arvostamme positiivista asennetta työhön ja kykyä sopeutua muuttuviin tilanteisiin.

Varhaiskasvatusyksikön johtaja Pia Torvikoski 046 877 1316 pia.torvikoski@espoo.fi 27.7. asti p. 040 515 7624

Jupperin päiväkoti
Osoite: Kuusinevatie 16, 02620 Espoo

Espoon suomenkielinen varhaiskasvatus koostuu kunnallisista päiväkodeista, perhepäivähoidosta ja avoimista varhaiskasvatuspalveluista. Espoon suomenkielinen varhaiskasvatus haluaa olla kuntalaisten korkealle arvostama ja luotettava varhaiskasvatuksen asiantuntija. Toimintamme perustuu lasten ja perheiden tarpeisiin sekä uusimpaan tutkimustietoon. Tavoitteenamme on tarjota jokaiselle varhaiskasvatuksessa olevalle lapselle hänen kehitystään vastaavaa toimintaa yhdessä kavereiden kanssa ammattitaitoisen henkilökunnan ohjauksessa. Espoon kaupunki on savuton työpaikka.

Tutustu työnantajaan