Varhaiskasvatuksen erityisopettaja - Keravan kaupunki

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja - Keravan kaupunki

Keravan kaupungin kasvatuksen ja opetuksen toimialalla on haettavana kaksi määräaikaista alueellista varhaiskasvatuksen erityisopettajaa Opetushallituksen myöntämällä hankerahoituksella ajalle 1.8.2019 -28.6.2020 tai sopimuksen mukaan hankkeen jatkorahoituksesta riippuen. Toinen tehtävä painottuu esiopetusikäisiin ja toinen varhaiskasvatuksen 0-5-vuotiaisiin lapsiin.

Varhaiskasvatuksen alueellisena erityisopettajana vastaat laadukkaan varhaiskasvatuksen suunnittelusta, pedagogisesta toteutuksesta, kehittämisestä ja arvioinnista yhdessä eri ryhmien varhaiskasvatuksen opettajien ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Suunnittelusi lähtee lasten tarpeista, vahvuuksista ja mielenkiinnon kohteista. Opettajuus on luonteeltaan pitkälti samanaikais- ja yhteisopettajuutta ja erityisosaamistasi tarvitaan tukemaan lasten kasvua ja oppimista.

Työssä edellytetään osaamista ja intoa työskennellä erilaisten perheiden ja myös äidinkielenään muuta kuin suomea tai ruotsia puhuvien lasten parissa sekä yhteistyötaitoja lasten, työyhteisöjen ja perheiden parissa työskentelyyn. Toivomme myös halukkuutta kehittää sekä omaa ammattitaitoasi että kaupungin monikulttuurisen varhaiskasvatuksen ja erityisvarhaiskasvatuksen pedagogiikkaa oman työsi kautta. Meillä pääset vaikuttamaan työhösi, sillä annamme aktiivisuudelle ja uusille ideoille tilaa.
Korvaavien kommunikaatiomenetelmien osaaminen (nopea piirtäminen, kuvien käyttö, tukiviittomat) katsotaan tehtävässä eduksi.

Kelpoisuusvaatimukset määräytyvät varhaiskasvatuslain (540/2018) 6. luvun mukaisesti.

Palkkaus ja palvelussuhteen muut ehdot määräytyvät KVTES:n mukaan. Tehtävässä noudatetaan viiden kuukauden koeaikaa.

Tehtävään valitun on ennen sen vastaanottamista esitettävä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) perusteella rikosrekisterilain (770/1993)
6 § 2. momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote.

Hannele Koskinen, p. 040 318 2130 tai Sari Lehto p. 040 318 2247, (etunimi.sukunimi@kerava.fi)

Keravan kaupunki, Kasvatuksen ja opetuksen toimiala, Kasvatus
Osoite: Kauppakaari 11, 04200 Kerava

Kerava on pääkaupunkiseudun pohjoinen kärki. Alle puolessa tunnissa Helsingin keskustasta pääset meille, vehreään puistojen ja ihmisten pikkukaupunkiin. Kerava on kekseliään ja kestävän kehityksen edelläkävijä, hyvän elämän kaupunki. Tämän mahdollistavat kaupungin noin 1700 osaavaa ja arvostettua työntekijää. Noin 36 000 asukkaan Keravan saavutat helposti niin pääradan junalla kuin autoillenkin.
Kasvatuksen ja opetuksen toimialalla työskentelee noin 800 varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen ammattilaista.

Tutustu työnantajaan