Varhaiskasvatuksen erityisopettaja (2 kpl) - Lahden kaupunki

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja (2 kpl) - Lahden kaupunki

Tule VARHAISKASVATUKSEN ERITYISOPETTAJAKSI Asemantaustan päiväkotiin ajalle 1.8.2019 - 31.7.2020. Kelpoisuusvaatimuksena on varhaiskasvatuksen erityisopettajan pätevyys.

Asemataustan päiväkodissa toimii viisi ryhmää ja hoitopaikkoja on 60.

Varhaiskasvatuksen erityisopettajana vastaat lapsen ohjauksesta ja auttamisesta sekä itsenäisen toiminnan tukemisesta sekä osallistut tarvittaessa lapsen varhaiskasvatus-, toiminta- ja esiopetussuunnitelman laadintaan sekä lapsen varhaiskasvatuksen toteutukseen
ja arviointiin yhdessä oman tiimin kanssa. Lisäksi varhaiskasvatuksen erityisopettaja osallistuu yhteistyöhön lapsen vanhempien sekä moniammatillisen työryhmän kanssa esim. terapeutit, tiedonsiirtopalaverit.

Merkitse hakemukseesi kelpoisuutesi ja liitä kopiot kelpoisuuden osoittavista tutkintotodistuksista sähköiseen hakemukseesi liitteeksi. alkuperäiset todistukset katsotaan mahdollisessa haastattelussa. Tehtävään valittavan on esitettävä Lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote ennen tehtävän vastaanottamista. Koeaika on kuusi kuukautta.

Hakemukset Kuntarekry.fi järjestelmän kautta viimeistään 19.6.2019 klo 15.00.

Lisätietoja

https://www.lahti.fi/palvelut/varhaiskasvatus/paivakodit/asemantaustan-paivakoti
http://www.lahti.fi/palvelut/tyo-ja-yrittaminen/lahti-tyonantajana

Päiväkodin johtaja Anu Nieminen puh. 050 383 6442, anu.nieminen@lahti.fi

Lahden kaupunki, Asemantaustan päiväkoti
Osoite: Heikinkatu 7, 15100 Lahti

Lahti on sinun kaupunkisi – ja uusi työpaikkasi?
Henkilöstömme mukaan meillä saa tehdä merkityksellistä, sopivasti haastavaa työtä, johon voi itse vaikuttaa. Asiantuntijamme arvostavat myös työpaikan varmuutta, monipuolisia työtehtäviä sekä hyviä mahdollisuuksia kehittyä ja edetä uralla kaupungin sisällä. Meillä suhtaudutaan positiivisesti työelämän joustoihin, etätyöhön sekä työn ja perheen tasapainossa pitämiseen. Tunnemme työmme tavoitteet ja koemme onnistumisen iloa yhdessä.
Lahti ylitti juuri 120 000 asukkaan rajan ja hakee vahvaa kasvua uutena yliopistokaupunkina. Suomen johtavana ympäristökaupunkina Lahti tarjoaa kansainvälisesti kiinnostavan toimintaympäristön ja ratkaisuja tulevaisuuden haasteisiin. Lahdessa kaupunkielämä on aktiivista, arki sujuvaa ja monipuolinen asuinympäristö on viihtyisä. Asukkaat arvostavat kaupungin kotoisuutta ja liikkumisen helppoutta ja matkailijat ihastuvat luonnonläheiseen kaupunkikuvaan ja tapahtumatarjontaan.
Tervetuloa Lahden kaupungille 3400 ammattilaisen joukkoon huolehtimaan kaupunkilaisten sujuvasta arjesta!

Tutustu työnantajaan