Valvontamestari - Lahden kaupunki

Valvontamestari - Lahden kaupunki

Kiinteistöverotuksen pohjatietojen tarkastaminen ja korjaaminen on käynnissä useissa kunnissa, niin myös meillä Lahdessa. Osaksi tätä projektia etsimme

VALVONTAMESTARIA määräaikaiseen virkasuhteeseen 17.6.2019 - 31.12.2020 väliseksi ajaksi kaupunkimme rakennusvalvontaan.

Tehtävänäsi on kiinteistöverokartoituksen selvitystyöhön osallistuminen sekä suorittaa siitä rakennusvalvonnalle aiheutuvat toimenpiteet kuten rakennushankkeiden luvittamisen ja niiden rakennustyönaikaisen valvonnan sekä valmistella mahdolliset pakkotoimenpiteet lautakunnan ratkaistavaksi.

Rakennusvalvonnan yksikkömme on osa rakennus - ja ympäristövalvonnan palvelualuetta. Valvontamestarina työskentelet yhdessä rakennusvalvonnan lupa-arkkitehtien ja valvontainsinöörien sekä lupasihteerien kanssa. Kokonaisuudessaan rakennusvalvontaa hoidetaan 16 henkilön voimin ammattitaidolla ja hyvällä asenteella. Rakennuslupaprosessimme on sähköinen ja käytössämme on Trimble Locus rakennusvalvontaohjelma.

Kelpoisuusvaatimuksena on vähintään tehtävään soveltuva rakennusmestarin tutkinto sekä laaja-alainen kokemus rakennussuunnittelusta ja /tai työmaakokemus. Viran hoitaminen edellyttää hyvää neuvottelu- ja vuorovaikutustaitoa, asiakaspalveluhenkisyyttä, oma-aloitteisuutta ja paineensietokykyä. Valvontamestarina olet paljon kanssakäymisissä erilaisten ihmisten kanssa, joten tarvitset työssäsi myös esiintymisvarmuutta, hyviä viestintätaitoja sekä ajantasaisia IT-taitoja. Tehtävän hoitamiseksi tarvitset myös ajokorttia ja omaa ajoneuvoa.

Palkkaus määräytyy kuntien teknisten sopimuksen mukaan, ja tehtäväkohtainen palkka on 3240 €/kk. Tämän lisäksi on mahdollista saada aiempaan työkokemukseen perustuvaa lisää.

Merkitse hakemukseesi kelpoisuutesi ja liitä kopiot kelpoisuuden osoittavista tutkintotodistuksista sähköisen hakemuksen liitteeksi, alkuperäiset todistukset katsotaan mahdollisessa haastattelussa. Ennen viran vastaanottamista valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Virassa noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa.

Jätäthän hakemuksesi Kuntarekry.fi -järjestelmän kautta viimeistään 31.5.2019 klo 10.

Lisätietoja

http://www.lahti.fi/palvelut/tontit-ja-rakentaminen/rakennusvalvonta
http://www.lahti.fi/palvelut/tyo-ja-yrittaminen/lahti-tyonantajana

Rakennuslupapäällikkö Markku Sivonen
markku.sivonen@lahti.fi
050 383 6486

Lahden kaupunki, Kaupunkiympäristön palvelualue, Rakennus- ja ympäristövalvonta
Osoite: Askonkatu 2, 15100 Lahti

Lahti on sinun kaupunkisi – ja uusi työpaikkasi?
Henkilöstömme mukaan meillä saa tehdä merkityksellistä, sopivasti haastavaa työtä, johon voi itse vaikuttaa. Asiantuntijamme arvostavat myös työpaikan varmuutta, monipuolisia työtehtäviä sekä hyviä mahdollisuuksia kehittyä ja edetä uralla kaupungin sisällä. Meillä suhtaudutaan positiivisesti työelämän joustoihin, etätyöhön sekä työn ja perheen tasapainossa pitämiseen. Tunnemme työmme tavoitteet ja koemme onnistumisen iloa yhdessä.
Lahti ylitti juuri 120 000 asukkaan rajan ja hakee vahvaa kasvua uutena yliopistokaupunkina. Suomen johtavana ympäristökaupunkina Lahti tarjoaa kansainvälisesti kiinnostavan toimintaympäristön ja ratkaisuja tulevaisuuden haasteisiin. Lahdessa kaupunkielämä on aktiivista, arki sujuvaa ja monipuolinen asuinympäristö on viihtyisä. Asukkaat arvostavat kaupungin kotoisuutta ja liikkumisen helppoutta ja matkailijat ihastuvat luonnonläheiseen kaupunkikuvaan ja tapahtumatarjontaan.
Tervetuloa Lahden kaupungille 3400 ammattilaisen joukkoon huolehtimaan kaupunkilaisten sujuvasta arjesta!

Tutustu työnantajaan