Vakituinen oppisopimussuunnittelija - Kajaanin kaupunki

Vakituinen oppisopimussuunnittelija - Kajaanin kaupunki

Oppisopimussuunnittelijan tehtävään Työelämäpalveluissa kuuluu keskeisesti yritysyhteistyö ja oppisopimusten solmiminen. Lisäksi oppisopimussuunnittelija tekee tiivistä yhteistyötä Kainuun ammattiopiston koulutusalojen kanssa. Työhön kuuluu koulutuksen suunnittelu ja yrityksen koulutusedellytysten kartoitus. Oppisopimussuunnittelija osallistuu opiskelijan henkilökohtaisen osaamisen kehittämisen suunnitelman (HOKS) laadintaan yhteistyössä opettajan kanssa. Oppisopimussuunnittelija valvoo oppisopimuskoulutusta ja seuraa työpaikalla tapahtuvan koulutuksen toteutumista. Tehtäviin kuuluu myös opiskelijahallintorekisterin ja opiskelija-asiakirjojen ylläpito sekä arkistointi.

Työtehtävien hoitaminen edellyttää yleisimpien toimisto-ohjelmien (Office) käytön hallintaa. Valittavalla henkilöllä tulee olla tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto.
Arvostamme valittavalta monipuolista kehittävää työotetta ja neuvottelutaitoja. Odotamme joustavaa ja ulospäin suuntautunutta luonnetta, asiakaspalveluhenkisyyttä ja täsmällisyyttä. Lisäksi arvostamme oppisopimuskoulutuksen tuntemusta, työkokemusta ja kokemusta yritysyhteistyöstä. Eduksi katsotaan myös ammatillisen koulutusjärjestelmän tuntemus, ammatilliseen koulutukseen liittyvien lakien ja asetusten tuntemus.

Tehtävän hakuaika päättyy 29.8.2019 klo 15.00. Hakemukset tulee jättää ensisijaisesti sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi. Kirjalliset hakemukset lähetetään osoitteeseen Kajaanin kaupunki, Kirjaamo, PL 133, 87100 Kajaani. Kuoreen merkintä: ”Oppisopimussuunnittelija”.

Tehtävään valitun tulee toimittaa lääkärintodistus terveydentilasta, huumausainetesti sekä esitettävä nähtäväksi lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote. Tehtävässä on kuuden kuukauden koeaika. Tehtävien hoitamisessa ajokortti on välttämätön.

Lisätietoja

http://www.kao.fi

Lisätietoja tehtävästä antaa kehittämispäällikkö Anu Kuosmanen, puh. 044 797 0828, anu.kuosmanen@kao.fi ja asiakkuuskoordinaattori Mirva Manninen, puh. 044 797 0873, mirva.manninen@kao.fi

Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos
Osoite: Opintie 3, oppi 4, 87100 Kajaani

Kajaani on 37 000 asukkaan maakuntakeskus Kainuussa. Kajaanissa arki on sujuvaa ja elinkeinoelämä monipuolista. Osaamista löytyy arjen palveluista kansainväliseen huipputasoon.
Kajaanin kaupungin ylläpitämä koulutusliikelaitos vastaa ammatillisesta koulutuksesta Kainuussa ja Kuusamossa sekä lukiokoulutuksesta Kajaanissa. Koulutusliikelaitoksessa opiskelee ammatillisessa koulutuksessa vuosittain noin 3000 nuorta ja aikuista ja Kajaanin lukiossa 600 nuorta. Työntekijöitä on yli 300 henkilöä.
Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksessa innostutaan ja innostetaan yhdessä. Tervetuloa meille töihin!

Tutustu työnantajaan