Toimintaterapeutti toimi, kehitysvammahuolto - Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Toimintaterapeutti toimi, kehitysvammahuolto - Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Kehitysvammahuollon palvelut muuttavat marraskuussa 2019 uusiin toimitiloihin Peltolaan. Etsimme nyt ammattilaisia joukkoomme kehittämään uutta palvelukonseptia.

Pohjois-Pohjanmaalla kehitysvammahuollon vaativien erityispalvelujen osaamiskeskus vastaa tutkimus- ja kuntoutuspalveluista kaikenikäisille henkilöille, joilla on vaikeita oppimishäiriöitä ja/tai kehitysvamma ja jotka tarvitsevat kasvun, kehityksen, toimintakyvyn tai työkyvyn arviointia yksilöllisen kuntoutumisen toteutumista varten.

Haemme kehitysvammahuoltoon osaavaa ja työhönsä sitoutuvaa toimintaterapeuttia.
Toimintaterapeutin työ sisältää asiakkaiden arviointia sekä ympäristön ohjausta ja neuvontaa, joka toteutetaan polikliinisesti, osastolla tai asiakkaan omassa toimintaympäristössä.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää ratkaisukeskeistä sekä asiakkaan itsemääräämisoikeutta, osallisuutta ja yksilöllisyyttä tukevaa ja kehittävää työotetta.Työntekijässä arvostamme innostunutta ja sitoutunutta asennetta työhön, hyviä sosiaalisia taitoja sekä verkostoitumiskykyä, joustavuutta ja oma-aloitteisuutta. Arvostamme kehitysvamma-alan työkokemusta ja kiinnostusta työskennellä kehitysvammahuollossa. Tehtävän hoitaminen vaatii voimassa olevan ajokortin.

Kelpoisuusvaatimuksena toimintaterapeutin toimeen on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukainen laillistus tai vastaava aikaisempi rekisteröinti. Toimeen valitun on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu ote rikosrekisteristä (laki lasten kanssa työskentelevien taustan selvittämisestä 504/2002).

Haastatteluun kutsuttavalta tarkistamme alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset. Hakijan tulee olla rekisteröityneenä Valviran ylläpitämään Terhikki-rekisteriin.

Noudatamme työsuhteissa enintään 6 kk koeaikaa.

Henkilöstön rokotussuojan osalta noudatamme työn ja tartuntatautilain edellyttämää rokotussuojaa.

Työnantajana Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirillä on mahdollisuus vaatia työntekijöiltä huumausainetestiä koskeva lausunto yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain (759/2004) edellyttämien kriteerien täyttyessä. Työhönoton yhteydessä testiä koskeva lausunto vaaditaan satunnaisotannalla valikoituneilta työntekijöiltä koeaikana. Lausunto voidaan vaatia tietyin edellytyksin myös palvelussuhteen aikana.

Lisätietoja

http://www.ppshp.fi

Tiedustelut ylilääkäri Jarmo Körkkö p. 040 509 141
Tehtävään haetaan sähköisellä hakulomakkeella. Hakemuksen pääset täyttämään työpaikkailmoituksen Hae työpaikkaa -linkistä.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, Kehitysvammahuolto
Osoite: Kajaanintie 50, 90029 Oys

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kehitysvammahuollon tulosalue vastaa kehitysvammaisten henkilöiden vaativista erityispalveluista Pohjois-Pohjanmaalla. Palveluja tarjotaan polikliinisesti, laitoskuntoutusjaksoina ja asiakkaan omassa toimintaympäristössä. Palveluista vastaa noin 100 sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaista.
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on savuton ja päihteetön työpaikka.

Tutustu työnantajaan