Toimintaterapeutin määräaikainen sijaisuus - Vaalijalan kuntayhtymä

Vaalijalan osaamis- ja tukikeskuksessa Pieksämäen Nenonpellossa on haettavana 8.8.2019 mennessä

TOIMINTATERAPEUTIN määräaikainen sijaisuus 31.12.2019 asti

Tämän hetkinen sijoituspaikka on oppilaskoti Jolla, joka on erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten kodinomainen kuntoutusyksikkö. Jollan lapsilla ja nuorilla voi olla psykiatrisia, psykososiaalisia, oppimiseen, käyttäytymiseen ja kommunikaatioon liittyviä haasteita. Jolla tarjoaa sekä lyhyt- että pitkäkestoisia kuntoutusjaksoja. Toimintaterapeutti työskentelee Jollan moniammatillisessa työryhmässä. Työnkuvaan sisältyy asiakkaiden toimintaterapiatarpeen arviointi, terapian toteutus ja yhteistyö asiakkaan lähiverkoston kanssa. Kuntoutuksessa pyritään saamaan vahva vuorovaikutuksellinen suhde lapsen tai nuoren kanssa. DDP-terapian periaatteet, yhteisökasvatus sekä sosiaalisten taitojen harjoittelu kuuluvat työmenetelmiin.

Kelpoisuutena on alansa laillistetun ammattihenkilön koulutus.
Työ alkaa sopimuksen mukaan.
Palkkaus KVTES:n mukainen.

Ensisijaisesti odotamme hakemuksia osoitteessa https://hrmpublic.services.plat.fi/VaalijalaXVA/?lang=fi
Hakemuksen ja CV:n ilman muita liitteitä voi myös toimittaa osoitteella Vaalijalan kuntayhtymä, Nenonpellontie 40, 76940 Nenonpelto. Kuoreen merkintä: Hakemus/Toimintaterapeutti Jolla.

Valitun tulee toimittaa Vaalijalan työterveyshuollon tekemä lausunto työhön sopivuudesta työsuhteen alettua kolmen kuukauden kuluessa sekä voimassa oleva rikosrekisterilain 6 §:n 2 mom:n tarkoittama rikostaustaote. Edellytämme valittavalta tartuntatautilain 48 §:n mukaisen rokotussuojan osoittamista.
Koeaika on kaksi kuukautta.

Lisätietoja

https://www.vaalijala.fi/jolla

Oppilaskodin johtaja Anne Peltonen, puh. 044 389 9823

Vaalijalan kuntayhtymä
Osoite: Nenonpellontie 40, 76940 Nenonpelto

Vaalijalan kuntayhtymä on Itä-Suomessa erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden palveluja järjestävä palveluntuottaja, jonka keskuspaikka on Pieksämäellä sijaitseva Vaalijalan osaamis- ja tukikeskus. Kuntayhtymällä on avopalvelujen toimipisteitä viidellätoista (15) paikkakunnalla. Poliklinikat sijaitsevat Kuopiossa, Mikkelissä, Pieksämäellä ja Muuramessa.

Tutustu työnantajaan