Toiminnan ohjaaja päivätoimintakeskukseen - Paraisten kaupunki

Toiminnan ohjaaja päivätoimintakeskukseen - Paraisten kaupunki

Haemme vakituiseen tehtävään päivätoimintakeskus Kiikariin toiminnanohjaajaa sijaisen määräaikaisuuden päättyessä. Tehtävä alkaa 1.9.2019 tai sopimuksen mukaan.

Päivätoimintakeskuksessa tarjotaan kuntouttavaa ja mielekästä toimintaa pitkäaikaistyöttömille sekä pitkäaikaissairaille henkilöille. Päivätoimintakeskuksessa on kuntouttavan työtoiminnan ryhmiä sekä erilaisia sosiaalisen kuntoutuksen ryhmiä. Ryhmät toimivat matalan kynnyksen periaatteella.

Päivätoimintakeskus sijaitseen Paraisten keskustan alueella ja on auki joka arkipäivä.

Päivätoimintakeskus on työikäisille tarkoitettua toimintaa ja osa aikuissosiaalityötä. Yhteistyö sosiaalikeskuksen aikuissosiaalityön tiimin kanssa on tiivistä. Päivätoimintakeskuksessa on toiminnanohjaajan lisäksi sosiaaliohjaaja.

Toiminnanohjaaja on päivätoimintakeskuksen vastuuhenkilö ja työtehtäviin kuuluu mm. ryhmien muodostaminen ja niiden ohjaaminen, toiminnan kehittäminen ja suunnittelu, asiakaskohtaiset toimintakyvyn arvioinnit sekä yksilökohtaiset keskustelut.

Haemme henkilöä joka on joustava, yhteistyökykyinen ja työskentelee eettisesti. Odotamme hyviä vuorovaikutustaitoja ja että jaat kehittämis- ja tiimityötä koskevat arvomme. Tehtävän hoitamiseen vaaditaan hyvää kykyä tunnistaa asiakkaiden voimavaroja ja niiden vahvistamista.

Kokemus ryhmien ohjaamisesta katsotaan ansioksi.

Päiväkeskuksen ohjaajalla tulisi olla sosiaali- tai terveysalan tutkinto, esim toimintaterapeutin, sosionomin (AMK) tai muu vastaava tutkinto. Tehtävän hoitamiseen edellytetään yhden kotimaisen kielen hyvää ja toisen kotimaisen kielen tyydyttävää suullista ja kirjallista taitoa.

Lisätietoja

http://www.pargas.fi/web/tjanster/bastrygghet_och_familjeservice/socialservice/fi_FI/verksamhetscentralen/

Lisätietoja antaa sosiaalipalvelupäällikkö Heidi Ulriksson, puh. 02-4585700, s-posti heidi.ulriksson@parainen.fi.
Hakemus sekä kopiot opinto- ja työtodistuksista lähetetään ensisijaisesti www.kuntarekry.fi. kautta, työavain 243727. Hakemuksia otetaan vastaan myös osoitteeseen: Paraisten kaupunki, Sosiaali- ja terveysosasto, Sosiaalipalvelut, Rantatie 28, 21600 PARAINEN tai sähköpostitse sosiaalikeskus@parainen.fi. Hakuaika päättyy 26.7.2019 klo. 12.00. Työhaastattelut pidetään 29.7.2019.

Paraisten kaupunki, Sosiaali- ja terveydenhuolto
Osoite: Elmgrenintie 11, 21600 Parainen

Paraisten kaupunki on ainutlaatuinen noin 15 500 asukkaan saaristokaupunki Saaristomeren länsiosassa. Kaupungin keskusta on silti lähellä suuria kaupunkeja, Turkuun on 23 km, Helsinkiin 173 km ja Tampereelle 180 km. Parainen on kaksikielinen paikkakunta, jonka enemmistökielenä on ruotsi. Kaupungin pinta-ala on 5 545 km2, josta 80 prosenttia on vettä. Paraisten kaupungissa on maassamme eniten saaristossa asuvia asukkaita. Kaupungissa on myös eniten vapaa-ajanasukkaita (mökkejä on noin 8 000).
Kaupungissa on viranhaltijoista ja työntekijöistä koostuva henkilöstö, joka huolehtii palveluiden tuottamisesta ja päivittäishallinnosta. Paraisten kaupunki on merkittävä työnantaja; kaupungissa on työntekijöitä kaikkiaan noin 1 000.
Paraisten kaupungin avoimista työpaikoista tiedotetaan kaupungin verkkosivuilla, Kuntarekry.fi :ssä ja paikallisissa sanomalehdissä (Turun Sanomat ja Åbo Underrättelser). Tietoa työpaikoista saa myös Työministeriön verkkosivuilta (www.mol.fi) ja työvoimatoimistosta.

Tutustu työnantajaan