TJÄNST SOM ÖVERLÄKARE - Paraisten kaupunki

TJÄNST SOM ÖVERLÄKARE - Paraisten kaupunki

TJÄNSTEN SOM ÖVERLÄKARE VID PARGAS HÄLSOVÅRDSCENTRAL

Pargas stad lediganslår tjänsten som överläkare vid stadens hälsovårdscentral. Pargas hälsovårdscentral består av fem hälsostationer med sammanlagt tolv läkartjänster. Vi erbjuder dig plats i en trivsam arbetsgemenskap, möjlighet att påverka arbetets innehåll samt en konkurrenskraftig avlöning.

Behörighetsvillkoren för tjänsten är legitimering som läkare eller tillstånd att utöva läkaryrket enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/1994) samt specialistläkarkompetens inom ett lämpligt specialiseringsområde för tjänsten, erfarenhet av administrativa uppgifter, god förmåga att i tal och skrift använda finska och svenska språken och ledarskapsförmåga.

Vid tillsättandet av tjänsten tillämpas en prövotid på sex månader. Den som blir vald till tjänsten ska före tillträdet uppvisa ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd och meddela om mottagandet av tjänsten inom en månad från den dag beslutet om valet delgavs.

Lisätietoja

http://www.pargas.fi/web/tjanster/lediga_jobb/sv_SE/lediga_jobb/

Tilläggsinformation: Personalchef Peter Lindroos, tfn 044 3585832 och tf. överläkare Kenneth Wilson, tfn 040 488 5501, e-post förnamn.efternamn@pargas.fi.
Ansökningarna med löneanspråk ska riktas till stadsstyrelsen och skickas senast 14.06.2019 kl. 12:00 till adressen Pargas stad, Strandvägen 28, 21600 PARGAS eller elektroniskt via www.kuntarekry.fi jobbnummer 234293.

Pargas stad, Social- och hälsovård
Osoite: Vapparvägen 15a, 21600 Parainen

Pargas stad är en unik skärgårdsstad med ca 15 500 invånare i Skärgårdshavets västra del. Ändå ligger stadens centrum nära de stora städerna, avståndet till Åbo är 23 km, till Helsingfors 173 km och till Tammerfors 180 km. Pargas är en tvåspråkig ort med svenska som majoritetsspråk och omfattar 5 545 km2, varav 80 % är vatten. Pargas stad har flest invånare som bor i skärgården i Finland och är också en stad med flest fritidsboende i Finland (8 000 stugor).
Pargas stad är en av de största arbetsgivarna på Åboland och har en personal bestående av tjänsteinnehavare och arbetstagare som sköter den kommunala serviceproduktionen och den dagliga förvaltningen. Antalet anställda uppgår till ca 1 000.
Information om stadens lediga arbetsplatser finns på stadens webbsidor, Kuntarekry.fi och i lokaltidningarna (Åbo Underrättelser och Turun Sanomat) och dessutom på arbets- och näringslivsministeriets webbsidor, www.mol.fi, och hos arbetskraftsbyrån.

Tutustu työnantajaan