Timlärare i samhällslära, vikariat, Storängens skola - Espoon kaupunki

Timlärare i samhällslära, vikariat, Storängens skola - Espoon kaupunki

Beskrivning av jobbet: Vi söker en timlärare i samhällslära för tiden 12.8-23.11.2019. Eventuell förlängning kan vara möjlig.
Behörighetskrav: Ämneslärarbehörighet i samhällslära för grundskolan.
Den som anställs skall visa utdrag ur straffregistret enligt 6 § 2 mom. i straffregisterlagen.
Vi värdesätter intresse för att arbeta för en enhetlig lärostig genom hela grundskolan. Vi värdesätter också intresse för att tillsammans med kollegerna utveckla skolans arbetssätt och pröva på nytt, samt förmåga att se nya möjligheter t.ex. gällande lärmiljöer, elevdelaktighet, IKT m.m. Vårt kollegium värdesätter en positiv inställning, flexibilitet, samt ett lösningsinriktat förhållningssätt i skolans vardag.

Lisätietoja

http://www.esbo.fi/storangensskola

  • Storängens skola
  • Työpaikka
  • esp-3-1023-19
  • UKTA Kommunalt tjänste- och kollektivavtal för undervisningspersonal
  • 23.5.2019 - 29.5.2019 15:45
  • EspooUusimaa

Rektor Ellinor Hellman 043 826 6698 fornamn.efternamn@espoo.fi

Storängens skola
Osoite: Esboviksvägen 10, 02320 Espoo

Storängens skola verkar på två adresser. På Rektorsgränden 4 verkar daghem, förskola, årskurserna 1-6, samt eftermiddagsverksamhet. Även årskurserna 7-9 har undervisningsutrymmen i huset. Efter åk 6 fortsätter eleverna på de högre klasserna vid Esboviksvägen 10. Storängens skola har ca 680 elever.Storängens skola vill ge alla elever goda baskunskaper och väcka intresse för inlärning. Våra elever ska inte bara klara sig i skolan i dag, utan också kunna möta det som framtiden för med sig. Vi vill hos eleverna utveckla samarbetsförmåga, eget tänkande, kreativitet och förmåga att uttrycka sig. Vår undervisning och fostran bygger på en positiv människosyn. Vi arbetar för kontinuitet ända till grundskolans sista årskurs. Vi arbetar för en trygg miljö där eleverna kan utvecklas som sociala och empatiska individer. Det svenska språket och den finlandssvenska kulturen lyfts fram i skolans verksamhet.En kunnig och engagerad personal, elever som uppmuntras att vara delaktiga och ett gott samarbete med vårdnadshavarna utgör grunden för utvecklingen av Storängens skola.

Tutustu työnantajaan