Timlärare i historia och samhällslära - Paraisten kaupunki

Timlärare i historia och samhällslära - Paraisten kaupunki

Pargas stad anställer en timlärare i historia och samhällslära (huvudsyssla) inom den grundläggande utbildningen. Vid anställningens början är uppgiften placerad i Kyrkbackens skola och Skärgårdshavets skola.

Anställningen gäller tillsvidare och förutsätter förflyttning mellan de två skolorna.

Behörighet enligt F om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet 1998/986.

Den som väljs bör inom 30 dagar efter att beslutet delgivits uppvisa straffregisterutdrag och godtagbart läkarintyg.

Lisätietoja

http://www.pargas.fi

Tilläggsuppgifter ges av tf. rektor Lena Elgabsi, 040 488 5676, lena.elgabsi@edu.pargas.fi.
Ansökan ska i första hand lämnas in i elektronisk form via www.kuntarekry.fi. Ansökan kan även skickas till adressen Pargas stad, bildningsavdelningen, Strandvägen 28, 21600 Pargas eller per e-post bildningen@pargas.fi.

Paraisten kaupunki, Bildningsavdelningen, Svenskspråkig utbildning
Osoite: Pargas

Pargas stad är en unik skärgårdsstad med ca 15 500 invånare i Skärgårdshavets västra del. Ändå ligger stadens centrum nära de stora städerna, avståndet till Åbo är 23 km, till Helsingfors 173 km och till Tammerfors 180 km. Pargas är en tvåspråkig ort.
Pargas stad har ca 1000 anställda i olika branscher. Vi vill skapa arbetsplatser där personalen känner meningsfullhet, glädje och gemenskap i arbetet och där de anställda vill utveckla verksamheten och sig själva. Tillsammans vill vi skapa tilltalande och välmående arbetsplatser där personalen behandlas jämlikt. Vi vågar vara kreativa och prova på nya saker i en lärande organisation.
I Pargas finns nio svenskspråkiga skolor inom den grundläggande utbildningen och ett gymnasium. Av skolorna är tre enhetsskolor i de tidigare skärgårdskommunerna. I Pargas satsar vi på skolorna och kan erbjuda arbete i förhållandevis små undervisningsgrupper. Våra nu aktuella tyngdpunktsområden är bl.a. miljöfostran och utomhuspedagogik, flerspråkighet samt digitalisering med fokus på främst programmering. I skolorna satsar vi aktivt på utvecklingsarbete och vi är huvudman för flera regionala projekt. Vi har en heltidsanställd it-pedagog och ett utvecklat tutorlärarnätverk. En koordinerare inom specialundervisningen bistår och handleder lärare inom trestegsstödet.

Tutustu työnantajaan