Timlärare i fysik och kemi - Turun kaupunki, Sivistystoimiala

Timlärare i fysik och kemi - Turun kaupunki, Sivistystoimiala

Vi söker en timlärare i huvudsyssla i ämnena fysik och kemi för tiden 1.8.2019-31.7.2020
S:t Olofsskolan har grundläggande undervisning i åk 7-9. Skolan har ca 400 elever. För mera information se skolans hemsida: https://blog.edu.turku.fi/stolofsskolan/

Behörighetskrav i enlighet med förordning om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet 986/1998.

Den som väljs bör uppvisa straffregisterutdrag före tillträdandet. Tjänsten besätts med sex månaders prövotid.

Läs mer

https://blog.edu.turku.fi/stolofsskolan/

Närmare uppgifter ges av rektor Christer Karlsson, tfn (02)-262 92 45, 050-432 36 62, christer.karlsson(a)turku.fi
Att lämna in ansökan: Platsen skall sökas elektroniskt under Sök arbetsplats.

Åbo stad, Bildningssektorn, Grundläggande utbildningen, S:t Olofsskolan
Adress: Klostergatan 11, 20700 Turku

Välkommen att delta i arbetet med att bygga upp det framtida Åbo.
I Åbo görs historia även idag. Åbo är en trivsam och karismatisk universitetsstad som förnyas och växer kraftigt. Målet för staden är att på ett hållbart sätt främja stadsbornas livskvalitet och stadens näringsliv.
Åbokoncernen är den största arbetsgivaren i regionen med cirka 11 000 anställda som arbetar med uppgifter som kräver mångsidig yrkeskunskap.
Åbo stad är en rökfri arbetsplats.

Mer om arbetsgivaren