Talouspäällikkö - Espoon kaupunki

Talouspäällikkö - Espoon kaupunki

Tehtävän kuvaus: Tekninen ja ympäristötoimi luo päivittäisellä työllään asumiselle ja yrittämiselle toimivat ja viihtyisät edellytykset. Keskeisiä tehtäviämme ovat kaupunkirakenteen ja terveellisen asuinympäristön kehittäminen, kunnallistekniikan suunnittelu ja rakennuttaminen sekä kaupungin maaomaisuudesta ja toimitiloista huolehtiminen. Toimialamme tarjoaa monipuoliset ja haastavat työtehtävät innovatiivisessa työympäristössä sekä mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen. Teemme työtä verkostomaisesti ja kumppanuutta arvostaen.Toimialan esikunnassa huolehdimme toimialan johtamisesta, yhteisistä linjauksista ja strategian valmistelusta. Tehtäviämme ovat mm. kehittäminen, talouden suunnittelu ja ohjaus, henkilöstöhallinto, viestintä, alueprojektit sekä asunto- ja tonttipalvelut. Modernit toimitilamme sijaitsevat Otaniemessä.Talouspäällikkönä vastuullesi kuuluvat toimialan tulosyksiköiden taloussuunnittelu, seuranta ja tilinpäätökset, taloustiedon analysointi sekä raporttien ja ennusteiden tuottaminen tulosyksiköiden ja palvelualueiden johdon päätöksenteon tueksi sekä laskennan ja laskentajärjestelmien kehitys- ja projektitehtävät. Toimit tiiviissä yhteistyössä tulosyksiköiden, taloushallinnon ammattialisten sekä ICT-asiantuntijoiden kanssa.Työn aloitus 01.10.2019 tai sopimuksen mukaan.
Kelpoisuusvaatimus: Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto.
Tehtävässä edellytetään hyvää laskentatoimen osaamista sekä kykyä kuvata talouden perusasioita selkeästi sekä suullisesti että kirjallisesti. Arvostamme kykyä hyödyntää tietovarastoja modernien työkalujen avulla tiedon ylläpidossa, rikastamisessa sekä analysoinnissa.

Talousjohtaja Tanja Paananen +358 400 201525 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Tekninen ja ympäristötoimi, hallinto- ja kehittämisyksikkö
Osoite: Tekniikantie 15, 02150 Espoo

Tutustu työnantajaan