Stadskamrer (förlängd ansökningstid) - Loviisan kaupunki

Stadskamrer (förlängd ansökningstid) - Loviisan kaupunki

Lovisa stad söker

STADSKAMRER

till en ordinarie tjänst från och med den 1.9.2019
.
Lovisa stads ekonomitjänster har i uppgift att stöda centralernas verksamhet och ansvara för grundtjänster inom ekonomiförvaltning, såsom budgetering, bokslut och rapportering. Ekonomitjänsterna producerar även beräkningar och analyser för stadsorganisationens behov och till stöd för beslutsfattandet.

Stadskamreren leder ansvarsområdet för ekonomitjänster, vilket även omfattar stöd för koncernen. Stadskamrerens centrala arbetsuppgifter är beredning och planering som anknyter till budgeten samt strategiarbete inom ekonomiförvaltningen. Till stadskamrerens arbete hör även långtidsplanering samt ekonomiuppgifter inom stadens placeringsarbete och koncernförvaltning. Stadskamreren fungerar som förman för ekonomienhetens personal.

Av stadskamreren förutsätts lämplig högskoleexamen och förtrogenhet med ekonomiska frågor och kommunalförvaltning. Av tjänsteinnehavaren krävs även goda muntliga och skriftliga färdigheter i finska och svenska.

Tjänsten besätts tillsvidare och på heltid. Anställningsvillkoren är enligt kommunsektorns allmänna tjänste- och arbetskollektivavtal. Den uppgiftsbaserade månadslönen är 4 300 euro. Den som väljs till tjänsten bör innan han eller hon tar emot tjänsten visa upp ett godtagbart intyg över sitt hälsotillstånd. Prövotiden är sex månader.

Lämna in din ansökan via Kommunrekry senast den 30.8.2019 klockan 16.00. Redan inlämnade ansökningar beaktas då tjänsten besätts.

Läs mer

http://www.lovisa.fi

Direktören för stadskanslicentralen Kristina Lönnfors, tfn 0440 555 216 eller kristina.lonnfors@loviisa.fi

Lovisa stad, ekonomiförvaltningen
Adress: Mannerheimgatan 4, 07900 Loviisa

Lovisa är en tvåspråkig kuststad med cirka 15 200 invånare. Vår stad har maritim boendeidyll, ett kulturhistoriskt centrum, livskraftiga företag, arbetsplatser, byar och naturens lugn. Kulturtraditionen i Lovisa är både en attraktivitetsfaktor och förstärkare av vår identitet. Vi erbjuder goda tjänster på två språk. Det barnvänliga Lovisa har ett täckande skolnät med byskolor och kultur- och fritidsverksamheten är mångsidig.

Mer om arbetsgivaren