Sosiaalityöntekijän virka - Porin kaupunki

Sosiaalityöntekijän virka - Porin kaupunki

Haemme sosiaalityöntekijää Porin perusturvakeskuksen sosiaali- ja perhepalveluihin, ensisijainen sijoittuminen aikuissosiaalityön vastuualueille. Sosiaalityöntekijä on toistaiseksi voimassa olevassa virka suhteessa.

Aikuissosiaalityöhön painottuvan sosiaalityöntekijän tehtäviin kuuluvat sosiaalihuoltolain mukaiset palvelutarpeen arvioinnit, suunnitelmallinen sosiaalityö, harkinnanvarainen toimeentulotuki sekä moniammatillinen yhteistyö eri toimijoiden kanssa. Edellytämme sosiaalityöntekijältä asiakaslähtöisyyttä ja hyvää yhteistyökykyä tehtävässä, jossa korostuvat mm. vaikeat elämänhallinnan ongelmat, palveluiden yhteensovittaminen, verkostomainen työskentelytapa, arviointi ja pitkäaikainen työskentely.

Arvostamme kehittämismyönteisyyttä, hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, kykyä sekä tiimityöhön että itsenäiseen työskentelyyn ja tehtäväkohtaista sosiaalityön kokemusta.

Tarjoamme esimiesten ja työyhteisön tuen, säännöllisen työnohjauksen ja mahdollisuuden kehittää omaa erityisosaamistaan.

Haastattelut suoritetaan kesäkuun alkuviikkoina.

Sosiaalityöntekijän osalta kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) 7§:n mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus
Työaika 38,25 t/vko. Virkasuhteessa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Ennen viran vastaanottamista valitun työntekijän on toimitettava terveydentilastaan hyväksytty lääkärintodistus sekä laissa (504/2002) edellytetty rikosrekisteriote.

Täytä sähköinen hakemus josta muodostuu CV. Skannaa tutkintotodistuksesi sähköisen hakemuksen liitteeksi tai toimita ne osoitteella Porin kaupunki, HR-yksikkö, PL 47 (Valtakatu 15), 28100 Pori.

Jos mahdollisuutta sähköisen hakemuksen tekemiseen ei ole, voit lähettää paperisen hakemuksen edellä mainittuun osoitteeseen. Itse tehtyä CV:tä tai työtodistuksia ei tarvitse liittää.

Sähköiseen hakuun liittyviä ohjeita: p. 044 701 3421 tai p. 044 701 9989

Aikuissosiaalityön päällikkö Krista Virtanen p. 044 701 6113
Sosiaali- ja perhepalveluiden johtaja Mari Levonen p. 044 701 6102

Porin kaupunki, Perusturva, Sosiaali- ja perhepalvelut, Aikuissosiaalityö
Osoite: 28100 Pori

Porin perusturvakeskus järjestää sosiaali- ja terveyspalvelut Porin, Merikarvian ja Ulvilan asukkaille. Toiminnan painopiste on ennaltaehkäisevässä työssä ja se pohjautuu sekä alueelliseen että moniammatilliseen yhteistyöhön ja kumppanuuteen. Porin kaupunki on savuton työpaikka.

Tutustu työnantajaan