SOSIAALITYÖNTEKIJÄN viransijaisuus - Peruspalvelukuntayhtymä Kallio

SOSIAALITYÖNTEKIJÄN viransijaisuus - Peruspalvelukuntayhtymä Kallio

Peruspalvelukuntayhtymä Kallion aikuissosiaalityön tulosyksikössä perhe- ja sosiaalipalveluiden tulosalueella on haettavana 27.5.2019 kello 14 mennessä

SOSIAALITYÖNTEKIJÄN viransijaisuus ajalle 1.9.2019 - 31.8.2020

Viransijaisuuden toimipisteenä on Nivalan sosiaalitoimisto.

Aikuissosiaalityön tulosyksikössä työskentelevät aikuissosiaalityön palvelupäällikön lisäksi kolme sosiaalityöntekijää ja neljä sosiaaliohjaajaa. Sosiaalityöntekijänä toimit sosiaalialan ammattilaisena aikuissosiaalityön tiimissä, ja työntehtäviisi kuuluvat palveluohjaus, palvelutarpeenarviointi, moniammatillinen verkostoyhteistyö eri toimijoiden kanssa, sekä toimeentulotukityö ja kuntouttavan työtoiminnan tehtäviä. Työhön sisältyy virka-aikainen ja virka-ajan ulkopuolinen sosiaalipäivystys.

Kelpoisuusvaatimuksena tehtävään on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä (817/2015) annetun lain 7 § mukainen ammattipätevyys. Tehtävän hoitaminen edellyttää hyviä vuorovaikutustaitoja, myönteistä asennetta, paineensietokykyä, asiakaslähtöistä työotetta, sekä luovuutta ja rohkeutta löytää ratkaisuja nopeasti vaihtuvissa työtilanteissa. Työ vaatii sekä kykyä itsenäiseen työskentelyyn, että valmiuksia tiimi- ja parityöhön, sekä näkemystä moniammatillisesta verkostotyöstä ja työn kehittämisestä. Arvostamme laaja-alaista kokemusta monipuolisesta sosiaalityöstä. Oman auton käyttömahdollisuus työtehtävien hoitamiseksi on välttämätön.

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio on savuton työpaikka. Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Viransijaisuuteen valitun on esitettävä ennen työn vastaanottamista hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Lisätietoja antaa
aikuissosiaalityön palvelupäällikkö Kaija Jämbäck p. 044 419 5701
sähköposti: etunimi.sukunimi@kalliopp.fi

Lisätietoja

http://www.kalliopp.fi

Lisätietoja antaa aikuissosiaalityön palvelupäällikkö Kaija Jämbäck p. 044 419 5701
sähköposti: etunimi.sukunimi@kalliopp.fi

Aikuissosiaalityö
Osoite: Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska

Järjestämme Peruspalvelukuntayhtymä Kalliossa Alavieskan ja Sievin kuntien sekä Nivalan ja Ylivieskan kaupunkien sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut alueen noin 33 700 asukkaalle. Meillä työskentelee noin 1 000 sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaista.
Arvostamme henkilöstömme osaamista ja tuemme jatkuvaa ammattitaidon kehittämistä. Olemme parantaneet toimintaamme vahvasti koko olemassaolomme ajan. Meillä on uudistettu työtapoja ja prosesseja kaikissa Kallion palveluissa.
Tarjoamme kilpailukykyisen palkan, laajat työterveyshuollon palvelut ja muuta työhyvinvointia tukevia palveluja. Tervetuloa osaavaan ja innostuneeseen joukkoomme!

Tutustu työnantajaan