Sosiaalityöntekijä - Lempäälän kunta

Sosiaalityöntekijä - Lempäälän kunta

Lempäälän kunnan vammaispalvelut hakee

SOSIAALITYÖNTEKIJÄÄ VIRANSIJAISUUTEEN

ajalle 1.5.2019-31.8.2019.

Työtehtäviin kuuluu vammaispalveluiden sosiaalityö 40% työajasta: palveluasumiseen liittyvät työtehtävät mm. palvelutarpeen arviointi ja palvelusuunnitelman seuranta, omaishoidon tukeen ja henkilökohtaisen avun järjestämiseen liittyvät valmisteluasiat yhdessä vammaispalveluiden palveluohjaajan kanssa sekä terveyskeskussairaalan palavereihin osallistuminen vammaispalveluiden edustajana. 30% työajasta sisältää perhe- ja sosiaalipalveluihin liittyviä työtehtäviä mm. eläkeselvittelyt yhteistyössä työllisyydenhoidon yksikön kanssa, aikuissosiaalityö erityisesti Ope-projektin asiakkaiden (työkyvyttömät) vastaanotto ja toimeentulotuki ja sosiaalityön välitystiliasiakkaat. Lisäksi 20% on terveydenhuollon sosiaalityötä.

Kelpoisuusvaatimuksena viransijaisuuteen on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) 7§:n mukainen sosiaalityöntekijän pätevyys, ylempi korkeakoulututkinto (YTM tai vastaava) sekä pääaineen laajuiset yliopistolliset opinnot sosiaalityössä. Myös sosiaalityön opiskelijat voidaan huomioida haussa.

Arvostamme monipuolista sosiaalityön työkokemusta. Työ edellyttää kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja päätöksentekoon, aktiivista ja joustavaa työotetta sekä hyviä vuorovaikutustaitoja.

Hakuprosessin alustavan aikataulun mukaan haastattelut pidetään viikolla 14 ja päätös valinnasta viimeistään viikolla 15. Haastattelutilanteessa tulee esittää alkuperäiset todistukset.

Lisätietoja antaa vammaistyön johtaja Leila Haakana p. 050 3839 703 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi(at)lempaala.fi.
Työpaikkaa haetaan ensisijaisesti sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi.

Lempäälän kunta, Hyvinvoinnin palvelualue, Vammaispalvelut
Osoite: Himminpolku 6, Lempäälä

Lempäälä on kasvava ja kehittyvä n. 23.000 asukkaan kunta. Uuden kuntastrategiamme visio on Kunta, joka sanoo kyllä.
Lempäälä on myönteinen keskustelukumppani, joka saattaa asiat loppuun. Olemme tavoitettavissa, puhumme avoimesti ja löydämme ratkaisut yhdessä.

Tutustu työnantajaan