Sosiaalityöntekijä aikuissosiaalityöhön - Jyväskylän kaupunki

Sosiaalityöntekijä aikuissosiaalityöhön - Jyväskylän kaupunki

Jyväskylän kaupunki hakee

SOSIAALITYÖNTEKIJÄÄ

toistaiseksi voimassa olevaan virkaan aikuissosiaalityöhön Hannikaisenkadun sosiaaliasemalle

Hannikaisenkadun sosiaaliasema vastaa Jyväskylän kaupungin aikuissosiaalityöstä. Sosiaaliasemalla on kolme alueellista asiakastyötä tekevää tiimiä sekä alkuarviointitiimi, joka vastaa samalla Jyväskylän kaupungilla virka-aikaisesta sosiaalipäivystyksestä. Aikuissosiaalityö on monipuolista ja haastavaa, pitkäjänteistä asiakkaan tilanteeseen kokonaisvaltaisesti vaikuttamaan pyrkivää muutostyötä. Pidämme tärkeänä palvelujen asiakaslähtöisyyttä, ennaltaehkäisevää toimintatapaa ja moniammatillista työskentelyä. Sosiaalityöntekijän työnkuvaan kuuluu kokonaisvastuu sosiaalityön asiakasprosesseista: asiakkaan palvelutarpeen arviointi, palveluohjauksen koordinaatio, asiakassuunnitelman laatiminen sekä hallinnolliset päätökset. Aktiivinen yhteistyöverkostoissa toimiminen kuuluu kiinteänä osana työnkuvaan.

Tarjoamme Sinulle mielenkiintoisen työtehtävän osana hyvää ja toimivaa työyhteisöä sekä mahdollisuuden oman työsi sekä yleisesti aikuissosiaalityön kehittämiseen koulutuksen ja työnohjauksen avulla. Pääset tekemään monipuolista aikuissosiaalityötä ja työskentelemään laajoissa moniammatillisissa yhteistyöverkostoissa. Käytössämme ovat hyvät ja monipuoliset ison kaupungin palvelut asiakkaille. Toteutamme sosiaalityössä suunnitelmallisuutta ja keskeinen osa toimintaamme on oman työmme sekä aikuissosiaalityön jatkuva kehittäminen. Uudenlaisten sosiaalityön menetelmien käyttöönotto, kuten ryhmämuotoinen sosiaalityö, kuntouttava sosiaalityö ja sähköisten palvelujen hyödyntäminen on työssämme keskeisessä roolissa. Lisäksi työtämme on tukemassa kehittämismyönteinen ja avoin organisaatiomalli.

Kelpoisuusvaatimuksena on laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 817/2015 mukainen pätevyys, ylempi korkeakoulututkinto (YTM tai vastaava) sekä pääaineen laajuiset yliopistolliset opinnot sosiaalityössä. Arvostamme aiempaa kokemustasi aikuissosiaalityöntekijän työstä ja/tai muusta sosiaalityöstä. Edellytämme, että Sinulla on vahva kyky itsenäiseen asiakastyöskentelyyn ja päätöksentekoon sekä tiimityöhön. Lisäksi arvostamme aktiivista ja kehittävää työotetta, hyvää kirjallista esitystaitoa, taitoa toimia sosiaalityön asiantuntijana sekä hyviä vuorovaikutus- ja työyhteisötaitoja. Tehtävässä edellytetään tarvittaessa joustoa ilta - ja viikonlopputyöhön.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti (KVTES).

Tehtävä alkaa 1.10.2019 tai sopimuksen mukaan. Tehtävässä noudatetaan koeaikaa. Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan.

Haastattelut pyritään järjestämään 20.8. ja 21.8. Haastateltaviin ollaan yhteydessä henkilökohtaisesti.

Jyväskylän kaupunki on savuton työpaikka.

Lisätietoja

http://www.jyvaskyla.fi

Johtava sosiaalityöntekijä Laura Vänttinen, puh. 014 266 3403 (2.8. saakka)
Johtava sosiaalityöntekijä Kaisa Kohvakka, puh. 014 266 8555 (5.8. alkaen)
Sähköpostitse: etunimi.sukunimi@jkl.fi

Aikuissosiaalityö ja kuntouttavat palvelut
Osoite: 40100 Jyväskylä

Lähes 142 000 asukkaan vireä ja nuorekas Jyväskylä on muuttajien suosikki. Viihtyisä asuinympäristö, luonto, tiivis kaupunkikeskusta, erinomaiset opiskelumahdollisuudet ja monimuotoinen kulttuuri- ja vapaa-ajantarjonta luovat hyvän elämän puitteet. Vietä elämäsi parasta aikaa Jyväskylässä, keskellä Suomea!

Tutustu työnantajaan