sosiaalityöntekijä - Perusturvaliikelaitos Saarikka

sosiaalityöntekijä - Perusturvaliikelaitos Saarikka

Tule kanssamme kehittämään Saarikan ja maakunnan lastensuojelun sosiaalityötä!

Pääset mukaan innovatiiviseen porukkaamme rakentamaan keskisuomalaista lapsiperhepalvelujen mallia jo olemassa olevaan sote-liikelaitokseen. Olemme tehneet töitä sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisessä liikelaitoksessa jo vuodesta 2009 alkaen ja sen vuoksi pystymme nyt kehittämään palveluja aivan eri vaiheessa kuin muualla maakunnassa.

Saarikan lastensuojelussa on otettu käyttöön valtakunnallisessa Lape-hankkeessa pilotoitu systeemisen lastensuojelun toimintamalli. Malli on todettu hyväksi ja vaikuttavaksi työskentelymalliksi ja sitä ollaan Saarikassa jalkauttamassa myös perhesosiaalityöhön ja aikuisten sosiaalipalveluihin. Saat perehdytyksen malliin Saarikassa.

Lastensuojelun tiimiin kuuluu lisäksesi kolme muuta lastensuojelun sosiaalityöntekijää. Lastensuojelun systeemiseen tiimiin kuluvat myös perheterapeutti, perheohjaaja ja konsultoiva sosiaalityöntekijä. Tehtäviisi kuuluvat lastensuojelulain mukaiset tehtävät lastensuojelun avohuollossa, sijaishuollossa ja jälkihuollossa. Tehtäväsi sisältää lapsen vastuusosiaalityöntekijänä toimimisen ja asiakasprosessista vastaamisen kokonaisuudessaan. Saarikassa lastensuojelun sosiaalityötä toteutetaan mahdollisuuksien mukaan systeemisen lastensuojelun mallin mukaisesti.

Lastensuojelu on osa Saarikan lapsiperhepalveluja kuten myös perhesosiaalityö, perheohjaus, perhetyö ja perheoikeudelliset palvelut. Lastensuojelun tiimin toimintaa kehitetään edelleen, joten pääset mukaan kehittämistyöhön.

Lastensuojelun sosiaalityöntekijänä teet tiivistä yhteistyötä sosiaaliohjaajien, perheohjaajien sekä perhesosiaalityöntekijöiden kanssa. Yhteistyösi on tiivistä myös aikuissosiaalityön, päihdetiimin, mielenterveyspalvelujen, terapiapalvelujen sekä kuntien sivistyspalvelujen kanssa. Työskentelet koko Saarikan alueella, samoin kuin muutkin tiimin työntekijät. Tehtävääsi sisältyy ainakin vielä tällä hetkellä myös sosiaalipäivystys (n. 5 viikkoa / vuosi, varallaolokorvaus maksetaan virka-ajan ulkopuolisesta ajasta ja aktiivityöajasta aktiivityöajan palkka). Odotamme pääsyä maakunnallisen sosiaalipäivystyksen piiriin.

Saarikassa on pilotoitu Lape-hankkeen sisällä myös monitoimijaista perhetyötä ja perhekuntoutusta kotiin toteutettuna. Pilotin aikana yhteinen monitoimijainen työskentely on lisääntynyt ja laajentunut eri toimijoiden yhteiseksi tavoitteeksi. Yhteisen monitoimijaisen työn lisäksi myös asiakasosallisuus on meille tärkeä kehitettävänä oleva asia.

Saarikan alueella on käytössä Lapset Puheeksi -toimintamalli Saarikan ja kuntien palveluissa. Saat Lapset Puheeksi -toimintamalliin koulutuksen talvella 2020.

Sinulla tulee olemaan mahdollisuus sopia etätyön tekemisestä Saarikan ohjeistusten mukaisesti (2pv/kk). Työnohjauksesi toteutetaan ryhmätyönohjauksena. Sinun on mahdollista neuvotella rekrytointilisästä tehtävää vastaanottaessasi.

Kelpoisuusehtona tehtävään on Laki sosiaalihuollon henkilöstöstä mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus sekä lain nojalla saatu ammatinharjoittamisoikeus (laillistaminen).

Ennen tehtävän vastaanottamista sinun on esitettävä lääkärintodistus terveydentilastasi, rikosrekisteriote sekä todistus huumausainetestistä.

Koeaika on 4 kuukautta.

Sinulla tulee olla mahdollisuus käyttää omaa autoa.

Hakuaika päättyy ma 30.9.2019 klo 15.00

Lisätietoja

http://www.saarikka.fi

palveluvastaava Tiina Mankonen, tiina.mankonen@saarikka.fi, p 044 4598327
palvelujohtaja Heli Vertanen, heli.vertanen@saarikka.fi, p. 044 4597840

Perusturvaliikelaitos Saarikka, Sosiaali- ja terveyspalvelut, Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palvelut, Perhe- ja sosiaalipalvelut
Osoite: Sivulantie 11, 43100 Saarijärvi

Sote kuntayhtymä / Perusturvaliikelaitos Saarikka (Kannonkoski, Karstula, Kivijärvi, Kyyjärvi, Saarijärvi) järjestää sosiaali- ja terveyspalvelut kuntiensa alueella.

Tutustu työnantajaan