Sosiaalityöntekijä - Kuopion kaupunki

Sosiaalityöntekijä - Kuopion kaupunki

Kuopion kaupungin perusturvan palvelualueella on vanhus ja vammaispalveluissa haettavana sosiaalityöntekijän vakinainen virka.

Oletko sinä uusi sosiaalityöntekijä mielenterveys- ja päihdekuntoutujien erityisasumispalveluiden palveluohjauksen tiimiin? Työnsisältöön kuuluu palveluohjaus ja asiakkaan palvelutarpeen arvio yhdessä asiakkaan ja verkoston kanssa. Arvioinnin perusteella asiakkaalle suunnitellaan tarpeenmukainen asumispalvelu sekä muu palvelukokonaisuus.
Palveluissa olevan asiakkaan kanssa työskentely on asiakaslähtöistä, suunnitelmallista ja kuntouttavaa.
Työtehtäviin kuuluu asumispalvelupäätökset ja harkinnanvarainen toimeentulotuen päätökset sekä vastuu asiakkaan sosiaalityön prosessista.
Sosiaalityöntekijä tekee yhteistyötä palveluohjauksen tiimin sekä eri palveluiden palveluntuottajien kanssa.
Muita yhteistyökumppaneita voivat olla työllisyyspalvelut, hoitotahot, Kela sekä eri järjestöt. Työtehtäviin kuuluu myös asiakkaan sekä yhteystyöverkoston ohjaus ja neuvonta sekä konsultoinnit.

Sosiaalityöntekijän virka on uusi ja tavoitteena on vahvistaa sosiaalityöntekijöiden roolia palveluprosessissa. Sosiaalityöntekijältä odotetaan kehittävää ja ratkaisukeskeistä työotetta, hyviä vuorovaikutus-, verkosto- ja tiimityötaitoja, lainsäädännön ja verkoston tuntemusta.

Kelpoisuusehdot: Sosiaalityöntekijän pätevyys

Työaika: 38,25 t/vko.

Viran täytössä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuustodistus (laki 272/2005 ja asetus 608/2005)

Virkaan valitun on toimitettava rikosrekisteriote, huumausainetesti sekä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Tehtävään valitulta edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa.

Haastatteluaikataulu: viikko 12

Lisätietoja

http://www.kuopio.fi

Palveluesimies Minna Hiltunen puh. 044 718 3659 ja palveluohjauspäällikkö Hanna Jokinen puh. 044 718 3303

Kuopion kaupunki, Perusturva- ja terveyslautakunta, Perusturvan palvelualue, Vanhus- ja vammaispalvelut
Osoite: Kuopio

Erityisasumispalveluissa toimii koko kaupungin alueella tiimi, johon kuuluu neljä palveluohjaajaa, kaksi sosiaalityöntekijää, toimistosihteeri ja palveluesimies. Etsimme joukkoomme nyt kolmatta sosiaalityöntekijää.
Kuopion kaupunki järjestää erityisasumispalveluissa sosiaalihuoltolain 21 §:n mukaista asumispalvelua yli 18-vuotiaille henkilöille, jotka päihteistä johtuvien, mielenterveydellisten tai muiden syiden vuoksi tarvitsevat erityistä tukea asumisessaan sekä asumisensa järjestämisessä. Vuonna 2018 palvelujen piirissä oli yhteensä 654 asiakasta.

Tutustu työnantajaan