Sosiaalityöntekijä - Kuopion kaupunki

Sosiaalityöntekijä - Kuopion kaupunki

Kuopion kaupungin perusturvan palvelualueella vanhus- ja vammaispalveluissa on haettavana sosiaalityöntekijän vakinainen virka 1.5.2019 alkaen.

Tehtävänkuvaus: Etsimme gerontologisesta sosiaalityöstä innostunutta osaajaa! Oletko sinä vahva sosiaalityön ammattilainen, joka haluaa olla kehittämässä sosiaalityötä sairaalapalvelujen, hoivatuotannon ja palveluohjaksen yhdyspinnalla. Sosiaalityöntekijä on toiminut tähän asti osana sairaalapalveluita ja tavoite on tehtävien uudelleen tarkastelu ja työprosessien kehittäminen niin, että gerontologista sosiaalityötä on tarvittaessa saatavilla myös palveluohjauksessa, kotihoidossa ja asumispalvelussa. Työnsisältö muodostuu konsultaatioista ja asiantuntijatuesta sekä sosiaalityön asiantuntijuutta edellyttävistä asiakastapaamisista asiakkaiden kotona ja hoitolaitoksissa. Viran menestyksekäs hoitaminen vaatii kehittävää työotetta, yhteistyötaitoja toimia osana moniammatillista tiimiä, vahvaa itsensä johtamisen taitoa ja hyviä vuorovaikutustaitoja sekä kykyä priorisoida.

Kelpoisuusehdot: Sosiaalityöntekijän kelpoisuus

Työaika: 38,25 t/vko.

Viran täytössä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Virkaan valittujen on toimitettava 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista hyväksyttävä lääkärintodistus ja sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuustodistus (laki 272/2005 ja asetus 608/2005). Tehtävään valitulta edellytetään myös tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa sekä ajokorttia (B-luokka). Todistus huumausainetestistä on toimitettava 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Haastatteluaikataulu: viikko 12

Lisätietoja

http://www.kuopio.fi

Lisätietojen antaa palveluohjauspäällikkö Hanna Jokinen, puh. 044 718 3303, hanna.jokinen@kuopio.fi

Kuopion kaupunki, Perusturva- ja terveyslautakunta, Perusturvan palvelualue, Vanhus- ja vammaispalvelut
Osoite: Kuopio

Vanhuspalvelujen kokonaisuus muodostuu palveluohjauksesta ja hoivapalveluista sekä tarvittavista terveyspalveluista, joista keskeisimpiä ovat lääkäripalvelut, kuntoutus ja osastopalvelut. Yhteensä kokonaisuudessa työskentelee noin 1400 ammattilaista.

Tutustu työnantajaan