Sosiaaliohjaaja, Tuiran hyvinvointikeskus - Oulun kaupunki

Sosiaaliohjaaja, Tuiran hyvinvointikeskus - Oulun kaupunki

Oulun kaupungin hyvinvointipalveluissa Tuiran hyvinvointikeskuksessa on haettavana SOSIAALIOHJAAJAN vakinainen virka. Tehtävä sijoittuu lasten, nuorten ja perheiden palveluihin.

Tuiran hyvinvointikeskuksen toiminnan tavoitteena on tuottaa asiakaslähtöiset, alueen palvelutarvetta vastaavat ja vaikuttavat palvelut. Perhesosiaalityöhön painottuvan sosiaaliohjaajan tehtäviin kuuluvat muun muassa sosiaalihuoltolain mukaiset palvelutarpeen arvioinnit ja suunnitelmallinen työ perheiden kanssa. Työtä tehdään myös moniammatillisesti erilaisissa verkostoissa lähellä perheen kehitysympäristöjä.

Kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammattihenkilöstöstä annetun lain 817/2015 § 3, 8 ja 32 mukainen laillistetun sosionomin pätevyys. Lisäksi edellytetään hyviä vuorovaikutus - ja työnorganisointitaitoja sekä halua tehdä työtä perheiden kanssa ja kehittää työtä. Eduksi luetaan aiempi kokemus perheiden kanssa työskentelemisestä, palveluverkoston tuntemus sekä kokemus työskentelystä monialaisissa verkostoissa.

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n edellyttämää rokotussuojaa. Työntekijällä on oltava joko rokotuksen tai sairastetun taudin antama suoja tuhkarokkoa ja vesirokkoa vastaan. Lisäksi edellytetään rokotuksen antama suoja influenssaa vastaan ja imeväisikäisiä hoitavilla hinkuyskää vastaan.

Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) 3 §:n mukainen rikosrekisteriote sekä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan. Oulun kaupunki käyttää viroissa kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Tehtävää haetaan sähköisesti osoitteessa www.ouka.fi/tyopaikat. Mikäli hakemusta ei ole mahdollista jättää sähköisesti, toimita hakemus osoitteeseen Oulun kaupungin kirjaamo, PL 71, 90015 Oulun kaupunki, käyntiosoite Kansankatu 55 A. Hakemuksessa on mainittava tehtäväkohtainen diaarinumero OUKA/9126/2019. Hakemukset on toimitettava 27.9.2019 klo 15.00 mennessä.

Lisätietoja

http://www.ouka.fi

  • Oulun kaupunki, Hyvinvointipalvelut, Tuiran hyvinvointikeskus, Lasten, nuorten ja perheiden palvelut
  • TyöpaikkaVakinainenKokoaikatyö
  • OUL-03-154-19
  • Sopimuksen mukaan
  • Tehtäväkohtainen palkka 2584,13 €/kk
  • 9.9.2019 - 27.9.2019 15:00
  • SosiaalityöSosiaalialaOuluPohjois-Pohjanmaa

Lisätietoja tehtävästä antavat palveluesimies Eija Viitala, p. 040 621 4196 ja palveluesimies Markus Pekkala, p. 040 352 7956 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@ouka.fi.

Oulun kaupunki, Hyvinvointipalvelut, Tuiran hyvinvointikeskus, Lasten, nuorten ja perheiden palvelut
Osoite: Kangastie 19, 90500 Oulu

Valovoimainen Oulu – rohkea, reilu, vastuullinen. Oulu on Skandinavian pohjoinen pääkaupunki, jossa yhdistyvät luova ilmapiiri ja huipputeknologia, yrittäjyys ja taitavat tekijät, modernin merikaupungin omaperäinen kulttuuri ja elävä maaseutu. Oulussa on kunnioitettava koulutustarjonta ja Euroopan nuorin väestö sekä kykyä yhdessä rohkeasti rakentaa osaamisesta kansainvälisiä menestystarinoita. Kaikki tämä sopivan suuressa ja hyvinvoivassa kaupungissa, joka tarjoaa erinomaiset eväät onnelliseen elämään. Oulun kaupunki on noin 11 000 henkilön työpaikka.

Tutustu työnantajaan