Skolpsykolog - Lohjan kaupunki

Skolpsykolog - Lohjan kaupunki

Vi söker en skolpsykolog (grundläggande utbildning och förskoleundervisning) till Lojo stads tjänst till Järnefeltin koulu (högstadieskola) samt Ristin koulu, Rauhalan koulu och Maksjoen koulu (lågstadieskolor) för fast anställning enligt överenskommelse. Arbetsspråket är finska.

Psykologen deltar både i den generellt och individuellt inriktade elevhälsan. Uppgifterna omfattar individuellt stöd och handledning för eleven när det gäller lärande och välbefinnande, kartläggning av inlärningssvårigheter och deltagande i arbetet i en sektorsövergripande expertgrupp. I det generellt inriktade arbetet deltar psykologen i det läroanstaltsspecifika och regionala elevhälsoarbetet, ger konsultation till den övriga personalen och planerar och genomför insatser och modeller som främjar välbefinnandet i läroanstalten och området.

Som medlem av psykologteamet har du en möjlighet att vara involverad i utvecklingen av det psykiska välbefinnandet hos barn och unga. Vi erbjuder dig ett intressant och utmanande arbete.
Psykologteamet har en regelbunden arbetshandledning.

Vi förutsätter goda interpersonella färdigheter och samarbetsförmåga och beredskap för tvärprofessionellt samarbete. Framgång i arbetet förutsätter ett självständigt arbetssätt och en god förmåga att organisera det egna arbetet. I arbetet kan ingå sporadiskt kvällsarbete. För att kunna sköta arbetet är det nödvändigt att ha egen bil.

Vi uppskattar kunskap om skolvärlden samt erfarenhet av att arbeta med barn och unga och sektorsövergripande nätverksarbete.

Behörighetskravet är behörighet som legitimerad psykolog.

Lönen fastställs enligt AKTA. När befattningen tillsätts tillämpas en prövotid på sex (6) månader. Den som blir vald ska före tillträdet uppvisa ett intyg över sitt hälsotillstånd av Lojo stads företagshälsovård och visa upp ett straffregisterutdrag enligt 6 § 2 momentet I straffregisterlagen.

Ansökningstiden fortsätts tills 9.10.2019.

Lojo stad är en rökfri arbetsplats.

Läs mer

http://www.lojo.fi

Ansvarig skolpsykolog Niina Wessman tfn 050 529 9867
Specialsakkunnig Jaana Törnqvist, tfn 044 374 3739
Vi ber att sökande i fösta hand lämnar in en elektronisk ansökan på adressen www.kuntarekry.fi inom utsatt tid. Du kan också lämna in en skriftlig ansökan senast 9.10.2019 kl. 15.00 till adressen: Lojo stad/Lojo rekrytering, PB 71, 08101 Lojo. Märk kuvertet LOH-09-207-19. Skriftliga ansökningar återsänds inte.

Lojo stad, Välfärd, Serviceområdet för barn, unga och familjer
Adress: Lojo, 08100 Lohja

Lojo är en trygg insjöstad i västra Nyland, nära storstadens puls. Lojo erbjuder ett rikt utbud av evenemang och ligger centralt i södra Finland, ungefär en halvtimme från huvudstadsregionen.
Trivsamma boendemiljöer, mångsidig kultur, högklassig kompetens och ett konkurrenskraftigt näringsliv skapar förutsättningar för invånarnas och de anställdas välbefinnande.
Lojo har cirka 48 000 invånare och mer än 3 000 anställda.

Mer om arbetsgivaren