Sjukskötarvikarie till rehabiliteringsavdelningen - Mustasaaren kunta

Sjukskötarvikarie till rehabiliteringsavdelningen - Mustasaaren kunta

Kompetenskrav är sjukskötare enl. L559/94. Tre-skiftsarbete. Prövotid är 6 månader. Språkkraven är god förmåga att i tal och skrift använda svenska och god förmåga att i tal och nöjaktig förmåga att i skrift använda finska. Den valda bör inlämna godtagbart läkarintyg innan prövotiden är slut.

Lisätietoja

https://www.korsholm.fi

Tilläggsuppgifter ger avdelningsskötare Gunilla Grankull, tfn 044 727 1221, gunilla.grankull@korsholm.fi.

Korsholms närsjukhus, rehabiliteringsavdelningen
Osoite: Monavägen 9, Korsholm

Hälsovårdscentralerna inom samarbetsområdet för primärvården i Korsholm och Vörå erbjuder full service. Vi har bl.a. laboratorium, röntgen, tal-och fysio- och ergoterapi, geriatrisk poliklinik samt akut- och rehabiliteringvård . Vasa centralsjukhus kompletterar samarbetsområdets hälsovård med ett brett utbud av specialsjukvård samt samjour.

Tutustu työnantajaan